Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.1999.20.284 | postanowienie z dnia 3 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.283 | postanowienie z dnia 3 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.282 | postanowienie z dnia 2 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.20.281 | postanowienie z dnia 2 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.20.280 | postanowienie z dnia 2 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.279 | postanowienie z dnia 2 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.278 | postanowienie z dnia 26 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.20.277 | postanowienie z dnia 26 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.20.276 | postanowienie z dnia 25 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.275 | postanowienie z dnia 25 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.274 | postanowienie z dnia 24 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.20.273 | postanowienie z dnia 24 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.20.272 | postanowienie z dnia 23 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.271 | postanowienie z dnia 22 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.270 | postanowienie z dnia 22 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.269 | postanowienie z dnia 22 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.20.268 | postanowienie z dnia 19 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.267 | postanowienie z dnia 18 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.266 | postanowienie z dnia 18 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.265 | postanowienie z dnia 17 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.264 | postanowienie z dnia 17 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 1999 r.

M.P.1999.19.263 | obwieszczenie z dnia 21 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.

M.P.1999.19.262 | obwieszczenie z dnia 5 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.1999.18.261 | komunikat z dnia 13 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.1999.18.258 | komunikat z dnia 13 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.1999.18.255 | komunikat z dnia 13 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 1999 r.

M.P.1999.18.254 | komunikat z dnia 19 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1999 r.

M.P.1999.18.252 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1999 r.

M.P.1999.18.251 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 1999 r.

M.P.1999.18.250 | obwieszczenie z dnia 14 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.1999.18.249 | obwieszczenie z dnia 14 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Uchwalenie statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

M.P.1999.18.245 | uchwała z dnia 23 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1999.18.244 | postanowienie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.18.243 | postanowienie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1999.18.242 | zarządzenie z dnia 21 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

50. rocznica utworzenia Rady Europy.

M.P.1999.18.241 | uchwała z dnia 21 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 1999 r.

M.P.1999.17.240 | komunikat z dnia 11 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w pierwszym kwartale 1999 r.

M.P.1999.17.239 | komunikat z dnia 11 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1999 r.

M.P.1999.17.238 | komunikat z dnia 30 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

M.P.1999.17.237 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1999 r. | Akt indywidualny

Szacunek produktu krajowego brutto w 1998 r.

M.P.1999.17.236 | obwieszczenie z dnia 12 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.17.233 | postanowienie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.17.232 | postanowienie z dnia 22 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.17.231 | postanowienie z dnia 22 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.17.230 | postanowienie z dnia 22 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.17.229 | postanowienie z dnia 12 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.17.228 | postanowienie z dnia 12 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 3/99.

M.P.1999.16.227 | wyrok z dnia 28 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

M.P.1999.16.226 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.16.225 | postanowienie z dnia 18 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.16.224 | postanowienie z dnia 16 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.16.223 | postanowienie z dnia 16 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.16.222 | postanowienie z dnia 15 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.16.221 | postanowienie z dnia 5 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.16.220 | postanowienie z dnia 5 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.16.219 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.16.218 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 1999 r.

M.P.1999.15.217 | komunikat z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 1999 r.

M.P.1999.15.216 | komunikat z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 1998 r.

M.P.1999.15.215 | komunikat z dnia 25 lutego 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1999 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.1999.15.214 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1999 r.

M.P.1999.15.212 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1999 r.

M.P.1999.15.211 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1999 r.

M.P.1999.15.210 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczeń złożonych przez osoby ubiegające się o nominację prokuratorską.

M.P.1999.15.209 | obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.15.207 | postanowienie z dnia 16 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.15.206 | postanowienie z dnia 15 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.15.205 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.15.204 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.15.203 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.15.202 | postanowienie z dnia 25 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.15.201 | postanowienie z dnia 8 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.15.200 | postanowienie z dnia 29 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 18 - Kielce.

M.P.1999.15.199 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Juliusza Brauna.

M.P.1999.15.198 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie Terminalu samochodowego odpraw celnych w Koroszczynie.

M.P.1999.15.197 | rezolucja z dnia 22 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1999.15.196 | uchwała z dnia 21 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji oraz kwota zasiłku wychowawczego.

M.P.1999.14.195 | obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc