Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

Monitor Polski

M.P.2003.36.498

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lipca 2003 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

nr 111-22-03

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 113, poz. 1070)

mianuję na stopień nadinspektora Policji:

Pana inspektora Policji Andrzeja GORGIELA

Pana inspektora Policji Józefa JEDYNAKA

Pana inspektora Policji Eugeniusza SZCZERBAKA

Pana inspektora Policji Kazimierza SZWAJCOWSKIEGO

Pana inspektora Policji Henryka TUSIŃSKIEGO.