Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2003.36.509

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 marca 2003 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za wybitne zasługi dla rozwoju telekomunikacji, za działalność społeczną, odznaczony zostaje
KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Henryk Czesław Beberok.