Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2003.36.506

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 marca 2003 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 44/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Austrii:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polsko-austriackiej współpracy wojskowej:

1. Majcen Karl, 2. gen. Pleiner Horst,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii w Austrii

3. Ratzenböck Josef,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Ekwadoru

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Polską a Ekwadorem, za działalność polonijną

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Morawski Tomasz,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. von Moltke Gebhardt,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. książę Zu Hohenlohe Oehringen Kraft-Alexander,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Bollinger Hans,

obywatel Federacji Rosyjskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy kulturalnej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Ejfman Boris,

obywatel Konfederacji Szwajcarskiej

za zasługi w rozwijaniu polsko-szwajcarskiej współpracy kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Salina Xavier,

obywatele Królestwa Szwecji:

za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Majewski Janusz,

za zasługi w działalności charytatywnej na rzecz Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Majewska Fryderyka,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Szwecji

za zasługi w propagowaniu polskiej kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Sygnarek Teresa,

obywatelka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Szkocji

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Koral Margaret,

obywatel Kanady i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w działalności charytatywnej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Kruk Czesław.