Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.5.50 | postanowienie z dnia 27 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.5.49 | postanowienie z dnia 26 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.5.48 | postanowienie z dnia 26 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.5.47 | postanowienie z dnia 21 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.5.46 | postanowienie z dnia 21 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.5.45 | postanowienie z dnia 21 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1999.5.44 | postanowienie z dnia 20 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.5.43 | postanowienie z dnia 20 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.5.42 | postanowienie z dnia 19 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.5.41 | postanowienie z dnia 16 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.5.40 | postanowienie z dnia 15 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.5.39 | postanowienie z dnia 15 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1999.5.38 | postanowienie z dnia 15 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.5.37 | postanowienie z dnia 14 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.5.36 | postanowienie z dnia 13 października 1998 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze paliwowo-energetycznym w czwartym kwartale 1998 r.

M.P.1999.4.35 | komunikat z dnia 18 stycznia 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 1998 r.

M.P.1999.4.34 | komunikat z dnia 15 stycznia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1998 r.

M.P.1999.4.33 | komunikat z dnia 15 stycznia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1998 r.

M.P.1999.4.32 | komunikat z dnia 15 stycznia 1999 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 1998 r.

M.P.1999.4.31 | komunikat z dnia 15 stycznia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.1999.4.29 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1998 r.

M.P.1999.4.28 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 1998 r.

M.P.1999.4.26 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1998 r.

M.P.1999.4.25 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 1999 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.1999.4.23 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.1999.4.22 | postanowienie z dnia 9 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.4.21 | postanowienie z dnia 8 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.4.20 | postanowienie z dnia 4 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.4.19 | postanowienie z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.4.18 | postanowienie z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.4.17 | postanowienie z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Posłanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Narodu Białoruskiego.

M.P.1999.4.16 | uchwała z dnia 22 stycznia 1999 r. | Akt nienormatywny

Uwięzienie przez władze Chińskiej Republiki Ludowej działaczy opozycji demokratycznej.

M.P.1999.4.15 | uchwała z dnia 22 stycznia 1999 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Romana Dmowskiego.

M.P.1999.3.12 | uchwała z dnia 8 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Wykaz walut obcych będących walutami wymienialnymi.

M.P.1999.2.11 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.1999.2.10 | postanowienie z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.2.9 | postanowienie z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.2.8 | postanowienie z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.2.7 | postanowienie z dnia 27 listopada 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.2.6 | postanowienie z dnia 26 listopada 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.2.5 | postanowienie z dnia 16 listopada 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.1.4 | postanowienie z dnia 16 listopada 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.1.3 | postanowienie z dnia 16 listopada 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.1.2 | postanowienie z dnia 16 listopada 1998 r. | Akt indywidualny

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 1999.

M.P.1998.46.658 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników po przeliczeniu.

M.P.1998.46.657 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1998.46.656 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1998.46.653 | postanowienie z dnia 5 listopada 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1998.46.652 | postanowienie z dnia 5 listopada 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.46.651 | postanowienie z dnia 4 listopada 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.46.650 | postanowienie z dnia 3 listopada 1998 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu z ogólnopolskiej listy kandydatów nr 4 - Unii Wolności.

M.P.1998.46.649 | postanowienie z dnia 29 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Ciemniewskiego.

M.P.1998.46.648 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 80 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.

M.P.1998.46.647 | uchwała z dnia 29 grudnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.1998.46.646 | uchwała z dnia 18 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1998 r.

M.P.1998.45.643 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1998 r.

M.P.1998.45.642 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.1998.45.640 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Wykaz walut obcych będących walutami wymienialnymi.

M.P.1998.45.639 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.1998.45.637 | postanowienie z dnia 8 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.1998.45.636 | postanowienie z dnia 8 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.45.635 | postanowienie z dnia 19 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.45.634 | postanowienie z dnia 19 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.45.633 | postanowienie z dnia 15 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.45.632 | postanowienie z dnia 14 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.45.631 | postanowienie z dnia 13 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.45.630 | postanowienie z dnia 9 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.45.629 | postanowienie z dnia 9 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.45.628 | postanowienie z dnia 9 października 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1998.45.627 | postanowienie z dnia 8 października 1998 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Marka Nawary.

M.P.1998.45.626 | postanowienie z dnia 9 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 - Kraków.

M.P.1998.45.625 | postanowienie z dnia 9 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

50 rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

M.P.1998.45.624 | uchwała z dnia 10 grudnia 1998 r. | Akt nienormatywny

76. rocznica zamordowania pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza.

M.P.1998.45.623 | uchwała z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1999 r.

M.P.1998.44.622 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1998 r.

M.P.1998.44.621 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1998 r.

M.P.1998.44.620 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1998.44.619 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy