Zatwierdzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r.

Monitor Polski

M.P.2003.37.523

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 26 października 1992 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzoną w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r.
Zgodnie z art. 9 umowy weszła ona w życie w dniu 1 grudnia 1992 r.