Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Adama Jamroza.

Monitor Polski

M.P.2003.37.517

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2003 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lipca 2003 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Jamroza

Na podstawie art. 214 ust. 1 w związku z art. 213 ust. 1 pkt 6 i ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 10 lipca 2003 r., mandatu senatora Adama JAMROZA wybranego w okręgu wyborczym nr 23, w związku z wyborem na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.