Wzorce jednostek miar spełniające warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

Monitor Polski

M.P.2003.35.492

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

Na podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360) ogłasza się wzorce jednostek miar spełniające warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar, stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WZORCE JEDNOSTEK MIAR SPEŁNIAJĄCE WARUNKI OKREŚLONE DLA PAŃSTWOWYCH WZORCÓW JEDNOSTEK MIAR

Lp.Nazwa wzorca jednostki miaryPodstawowe części składoweMiejsce stosowaniaData wydaniaNumer
i dane identyfikacyjne państwowego wzorca jednostki miaryi przechowywania państwowego wzorca jednostki miarydecyzji Prezesa GUM uznającej wzorzec jednostki miary za państwowy wzorzec jednostki miary
123456
1Państwowy wzorzec jednostki miary długościStanowisko odtwarzające wzorcową długość fali promieniowania emitowanego przez laser He-Ne stabilizowany jodemGłówny Urząd Miar, Zakład Długości i Kąta,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-04-24UW 1/2003
2Państwowy wzorzec jednostki miary kąta płaskiegoStanowisko do odtwarzania jednostki miary kąta płaskiego, w którym odtwarzanie jednostki miary realizowane jest poprzez podział kąta pełnego. Generator małych kątów do odtwarzania jednostki miary kąta płaskiego, w którym odtwarzanie jednostki miary realizowane jest poprzez wyznaczanie stosunku dwóch długościGłówny Urząd Miar, Zakład Długości i Kąta,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-04-24UW 2/2003
3Państwowy wzorzec jednostki miary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji płaskospolaryzowanej fali świetlnej w widzialnym zakresie widmaZespół pięciu płytek kwarcowych o przekrojach kołowych w oprawach metalowychGłówny Urząd Miar, Zakład Fizykochemii,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-04-24UW 3/2003
4Państwowy wzorzec jednostki miary pHZestaw termostatyzowanych ogniw wodorowo-chlorosrebrowych bez przenoszenia jonów, przyrządów do pomiaru siły elektromotorycznej i materiałów odniesieniaGłówny Urząd Miar, Zakład Fizykochemii,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-04-24UW 4/2003
5Państwowy wzorzec jednostki miary masyPrototyp kilograma oznaczony numerem 51, wykonany ze stopu platyny i irydu w postaci walca o wysokości równej jego średnicyGłówny Urząd Miar, Zakład Masy i Siły,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-04-24UW 5/2003
6Państwowy wzorzec jednostki miary gęstościWykonany z monokryształu krzemu o nazwie WASO 9.2 w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 28 mm x 39 mm x 60 mm i masie 153 gGłówny Urząd Miar, Zakład Fizykochemii,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-04-24UW 6/2003
7Państwowy wzorzec jednostki miary oporu elektrycznegoUkład pomiarowy składający się z grupy sześciu oporników wzorcowych o wartości nominalnej oporu elektrycznego 1 Ω, umieszczonych w wannie olejowej o stabilizowanej temperaturze oleju oraz z komparatora prądowegoGłówny Urząd Miar, Zakład Metrologii Elektrycznej,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-04-24UW 7/2003
8Państwowy wzorzec jednostki miary współczynnika załamania światłaStanowisko pomiarowe składające się z goniometru-spektrometru II UV-VIS-IR, wzorcowego pryzmatu równobocznego, pryzmatów do wyznaczania współczynnika załamania światła cieczy oraz przyrządów pomiarowych i urządzeń pomocniczychGłówny Urząd Miar, Zakład Fizykochemii,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-04-24UW 8/2003
9Państwowy wzorzec jednostki miary pojemności elektrycznejUkład pomiarowy składający się z grupy czterech termostatyzowanych kondensatorów z dielektrykiem kwarcowym o wartości nominalnej pojemności elektrycznej 10 pF oraz z precyzyjnych mostków transformatorowychGłówny Urząd Miar, Zakład Metrologii Elektrycznej,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-04-24UW 9/2003
10Państwowy wzorzec jednostki miary światłościPięć fotometrycznych lamp żarowych firmy Toshiba typu T 64 o wartości nominalnej napięcia elektrycznego 100 V i mocy 200 WGłówny Urząd Miar, Samodzielne Laboratorium Promieniowania Optycznego i Jonizującego,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-04-24UW 10/2003
11Państwowy wzorzec jednostki miary strumienia świetlnegoPięć fotometrycznych lamp żarowych firmy Toshiba typu PS 95 o wartości nominalnej napięcia elektrycznego 100 V i mocy 200 WGłówny Urząd Miar, Samodzielne Laboratorium Promieniowania Optycznego i Jonizującego,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-04-24UW 11/2003
12Państwowy wzorzec jednostki miary temperatury w zakresie od

-189,3442°C do 961,78°C

Stanowisko pomiarowe składające się z komórek do realizacji punktów stałych temperatury, platynowego czujnika termometru oporowego, opornika wzorcowego i mostka prądu elektrycznego zmiennegoGłówny Urząd Miar, Zakład Temodynamiki,

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2003-05-05UW 12/2003