Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2003.36.497

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2003 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-17-2003

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję, z dniem 18 lipca 2003 r., Pana Jana KOMORNICKIEGO ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej.