Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2003.36.501

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 marca 2003 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 38/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za odwagę i męstwo wykazane w czasie wykonywania zadań służbowych, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. kom. Zajdlic Mirosław,

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

2. nadkom. Birek Jacek Władysław, 3. st. sierż. Dobczyński Tomasz, 4. st. post. Gładysz Tomasz, 5. kom. Kamiński Piotr, 6. sierż. szt. Kryza Dariusz Maciej, 7. kom. Krzemiński Marek, 8. nadkom. Kucharski Dariusz Zbigniew, 9. nadkom. Kuczyński Andrzej, 10. sierż. Nieduziak Marcin, 11. asp. Pelczar Grzegorz, 12. asp. Stańczak Mariusz, 13. st. post. Szczepek Paweł, 14. kom. Szczucki Marian, 15. st. post. Wawer Artur, 16. podkom. Wocial Sławomir, 17. mł. asp. Wypych Mirosław Gustaw.