Law Journal

Zniesienie gminy wiejskiej Rszew oraz zmiana granic gmin wiejskich w powiecie łódzkim, województwie łódzkiem.

Dz.U.1927.17.137 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminu ważności zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1927.17.135 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Otwarcie do użytku publicznego wybudowanej normalnotorowej kolei państwowej Zgierz-Kutno.

Dz.U.1927.17.134 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Zniesienie powiatu witkowskiego w województwie poznańskiem.

Dz.U.1927.17.130 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądów pokoju w sądach powiatowych w Odolanowie i Rawiczu.

Dz.U.1927.16.128 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Tczewie.

Dz.U.1927.16.127 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1927.16.126 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości odsetek prawnych.

Dz.U.1927.16.125 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1927 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne.

Dz.U.1927.16.124 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1927 r. | Akt jednorazowy

Cennik detalicznej sprzedaży "amerykańskiego tytoniu do żucia".

Dz.U.1927.16.122 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1925 r. o ustaleniu rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1927.16.121 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Traktat Gwarancyjny. Bukareszt.1926.03.26.

Dz.U.1927.16.117 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Finlandji do międzynarodowej konwencji o Procedurze Cywilnej, podpisanej w Hadze dn. 17 lipca 1905 r.

Dz.U.1927.15.115 | oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1927 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1927.15.114 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Urzędowe blankiety wekslowe.

Dz.U.1927.15.113 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1927 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.

Dz.U.1927.15.111 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 lutego 1927 r. | Akt jednorazowy

Zamiana gruntu państwowego w gminie Zarzekowice powiatu tarnobrzeskiego.

Dz.U.1927.14.108 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 lutego 1927 r. | Akt indywidualny

Zmiana granic gmin Lipiny i Niesułków w powiecie brzezińskim, województwie łódzkiem.

Dz.U.1927.13.101 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 2 p.b. ustawy o mierniczych przysięgłych.

Dz.U.1927.13.100 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1925 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków lotniczych.

Dz.U.1927.12.98 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1927 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali.

Dz.U.1927.12.95 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

Dz.U.1927.12.94 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1927 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne.

Dz.U.1927.11.93 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Kompetencja terytorjalna powiatowego urzędu ziemskiego w Zawierciu.

Dz.U.1927.11.92 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie rozporządzenia z dnia 20 maja 1926 r. na szkoły średnie ogólnokształcące.

Dz.U.1927.11.91 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1927 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic powiatów siedleckiego i sokołowskiego w województwie lubelskiem.

Dz.U.1927.11.89 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie osady Sulejów w powiecie piotrkowskim, województwie łódzkiem w poczet miast.

Dz.U.1927.11.87 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Włocławka w powiecie włocławskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1927.11.85 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Urzędowe blankiety wekslowe.

Dz.U.1927.10.84 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1927 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin Jasienica i Warchoły w powiecie ostrowskim, województwie białostockiem.

Dz.U.1927.10.82 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie sokołowskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Dz.U.1927.10.81 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Administracja szkolna w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski.

Dz.U.1927.10.79 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Statystyka ruchu naturalnego ludności.

Dz.U.1927.10.76 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 1 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian w przepisach karnych, dotyczących samowolnego korzystania z cudzego mienia.

Dz.U.1927.9.70 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.

Dz.U.1927.8.68 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie do ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Dz.U.1927.8.66 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Ostróg w powiecie zdołbunowskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1927.8.65 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Określenie gałęzi gospodarstwa narodowego, które obejmą badania Komisji Ankietowej.

Dz.U.1927.8.61 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Włączenie folwarku Szydłówek do gminy miejskiej Kielce w powiecie kieleckim.

Dz.U.1927.8.60 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie omyłki w art. 90 ustawy o państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U.1927.8.56 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 1927 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne.

Dz.U.1927.7.54 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie dziśnieńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1927.7.52 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Zasady administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dz.U.1927.7.51 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Łęczny.

Dz.U.1927.7.50 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc