Law Journal

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1923 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej poznańskiej.

Dz.U.1927.52.465 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1927 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 5 maja 1922 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej pomorskiej.

Dz.U.1927.52.464 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1927 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1921 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej łódzkiej.

Dz.U.1927.52.463 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1927 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie włocławskim, w okręgu sądu okręgowego we Włocławku.

Dz.U.1927.52.462 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie wołkowyskim, w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dz.U.1927.52.461 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Rejestracja maszyn i narzędzi służących bezpośrednio do fabrykacji wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1927.51.459 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.

Dz.U.1927.51.458 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych.

Dz.U.1927.51.456 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 1 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Granice gmin na terenie b. Królestwa Kongresowego, zmienione przez b. władze okupacyjne niemieckie i austrjacko-węgierskie.

Dz.U.1927.51.455 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 1 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o statystyce ruchu naturalnego ludności.

Dz.U.1927.50.450 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie przedterminowe osób odbywających karę pozbawienia wolności z mocy wyroków wojskowych sądów karnych.

Dz.U.1927.50.449 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 1 czerwca 1927 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie artykułów 11 i 12 ustawy o środkach zapewnienia równowagi budżetowej.

Dz.U.1927.50.447 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 1 czerwca 1927 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie o 10% zaopatrzenia osób uprawnionych do zaopatrzenia na mocy ustawy inwalidzkiej z dnia 18 marca 1921 r.

Dz.U.1927.50.446 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 1 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowym.

Dz.U.1927.49.442 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Statystyka uboju zwierząt.

Dz.U.1927.49.441 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Wydzielenie z administracji państwowej przedsiębiorstwa "Żegluga Polska".

Dz.U.1927.49.440 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1927.49.439 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1927 r. | Akt indywidualny

Wywłaszczenie działki gruntu "Rabsztyn" na rzecz urządzenia targowiska miejskiego w Radzyniu.

Dz.U.1927.49.438 | zarządzenie z dnia 17 maja 1927 r. | Akt indywidualny

Zm.: dekret z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.

Dz.U.1927.49.437 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 25 maja 1927 r. | Akt jednorazowy

Umarzanie pożyczek na odbudowę.

Dz.U.1927.48.436 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Berlin.1926.03.27.

Dz.U.1927.48.433 | umowa międzynarodowa z dnia 27 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1927.47.432 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1927 r. | Akt jednorazowy

Otwarcie do użytku publicznego wybudowanej normalnotorowej kolei państwowej Chybie-Skoczów.

Dz.U.1927.47.431 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu Głównej i Wojewódzkich Rad naprawy ustroju rolnego.

Dz.U.1927.47.430 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Pomiar morskich statków handlowych.

Dz.U.1927.47.422 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Wybory do Sejmików Wojewódzkich.

Dz.U.1927.46.421 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1921 r. | Akt utracił moc

Otwarcie do użytku publicznego wybudowanej normalnotorowej kolei państwowej Kalety-Podzamcze.

Dz.U.1927.46.419 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1927.46.418 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Protestowanie weksli przez urzędy i agencje pocztowe.

Dz.U.1927.46.417 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Ferje w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1927.46.415 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Likwidacja znajdujących się w fabrykach wódek gatunkowych zapasów naczyń o nieprzepisowej pojemności.

Dz.U.1927.46.414 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Aparaty kontrolne w gorzelniach.

Dz.U.1927.46.413 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1927.46.412 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Kaucje składane w związku z umową o pracę.

Dz.U.1927.46.409 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 18 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1924 r. o udzieleniu poręki państwowej.

Dz.U.1927.46.407 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 maja 1927 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej.

Dz.U.1927.46.406 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 maja 1927 r. | Akt jednorazowy

Odroczenie i przerwa wykonania kar pozbawienia wolności oraz uchylenie aresztu tymczasowego ze względów wojskowych.

Dz.U.1927.46.405 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej z ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1927.46.404 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie listów zastawnych od podatku od kapitałów i rent.

Dz.U.1927.46.403 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie Statutu Dyrekcyjnej Rady Kolejowej.

Dz.U.1927.44.395 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie wieluńskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1927.44.394 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie przez mierniczych prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Dz.U.1927.44.393 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Warunki przyjmowania druków do przewozu pocztą.

Dz.U.1927.44.392 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Ulgi taryfowe przy przejeździe powrotnym z uzdrowisk krajowych.

Dz.U.1927.43.388 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1927 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1927.43.387 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg okolicznościowych pocztowych znaczków opłaty z podobizną Doktora Karola Kaczkowskiego.

Dz.U.1927.43.385 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie państwowego rozlewu spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym.

Dz.U.1927.43.384 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Należności za sporządzenie protestu.

Dz.U.1927.43.381 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zakaz używania białego i żółtego fosforu przy wyrobie przedmiotów zapalnych.

Dz.U.1927.43.380 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Gujany Francuskiej do Międzynarodowej Konwencji Radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dn. 5 lipca 1912 r.

Dz.U.1927.42.379 | oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiatach opoczyńskim i koneckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1927.42.377 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie postawskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1927.42.376 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Przymusowe wywłaszczenie gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.

Dz.U.1927.42.375 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1927 r. | Akt indywidualny

Wynagrodzenie za nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Państwa w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1927.42.374 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Regulamin Trybunału Kompetencyjnego.

Dz.U.1927.42.373 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc