Taryfa pocztowa, telegraficzna i telefoniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.40.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 19 maja 1933 r.
w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 57) zarządzam co następuje:
Taryfę pocztową, telegraficzną i telefoniczną dla obrotu wewnętrznego (łącznie z obrotem z polskim urzędem pocztowym Gdańsk 1) i zagranicznego, ustala się w brzmieniu według załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1933 r.

Równocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów:

z dnia 28 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 711),

z dnia 12 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 202),

z dnia 30 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 322),

z dnia 14 kwietnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 353),

z dnia 20 kwietnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 424),

z dnia 27 czerwca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 582),

z dnia 6 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 641),

z dnia 9 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 646),

z dnia 23 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 676),

z dnia 19 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 876),

z dnia 16 stycznia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 34),

z dnia 28 lutego 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 121),

z dnia 24 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 191).

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  1

TARYFA POCZTOWA.

1 Załącznik:

-zmieniony przez obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.33.47.379). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 lipca 1933 r. w sprawie częściowego uzupełnienie taryfy telefonicznej (Dz.U.33.55.422) z dniem 1 sierpnia 1933 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 16 rozporządzenia Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz wpostępowaniu cywilnem i karnem(Dz.U.33.59.448) z dniem 1 sierpnia 1933 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej(Dz.U.33.80.574) z dniem 14 października 1933 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej(Dz.U.33.80.575) z dniem 15 października 1933 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 września 1933 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telefonicznej(Dz.U.33.80.572) z dniem 1 listopada 1933 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.