Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.80.575

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 23 września 1933 r.
w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 481), zarządzam co następuje:
W taryfie pocztowej, ogłoszonej w części pierwszej załącznika do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 317) wprowadza się następującej uzupełnienie:

W rozdziale III. "Czasopisma A. Obrót wewnętrzny" po punkcie 5. dodaje się nowy punkt 6. o treści następującej:

"6. Zwrotne egzemplarze czasopism: za każde 1/2 kg wagi wiązanki lub jego część. 1 gr"

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 października 1933 r.