§ 2. - Taryfa pocztowa, telegraficzna i telefoniczna. - Dz.U.1933.40.317 - OpenLEX

§ 2. - Taryfa pocztowa, telegraficzna i telefoniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.40.317

Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1933 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1933 r.

Równocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów:

z dnia 28 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 711),

z dnia 12 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 202),

z dnia 30 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 322),

z dnia 14 kwietnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 353),

z dnia 20 kwietnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 424),

z dnia 27 czerwca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 582),

z dnia 6 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 641),

z dnia 9 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 646),

z dnia 23 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 676),

z dnia 19 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 876),

z dnia 16 stycznia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 34),

z dnia 28 lutego 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 121),

z dnia 24 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 191).

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................