§ 1. - Taryfa pocztowa, telegraficzna i telefoniczna. - Dz.U.1933.40.317 - OpenLEX

§ 1. - Taryfa pocztowa, telegraficzna i telefoniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.40.317

Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1933 r.
§  1.
Taryfę pocztową, telegraficzną i telefoniczną dla obrotu wewnętrznego (łącznie z obrotem z polskim urzędem pocztowym Gdańsk 1) i zagranicznego, ustala się w brzmieniu według załącznika do niniejszego rozporządzenia.