Law Journal

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Układ dotyczący traktowania komiwojażerów i ich próbek. Warszawa.1933.10.26.

Dz.U.1935.11.56 | umowa międzynarodowa z dnia 26 października 1933 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie Ministra Skarbu do przyznawania obligacjom m.st. Warszawy praw papierów pupilarnych.

Dz.U.1935.11.55 | ustawa z dnia 31 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie organów ochrony kolei.

Dz.U.1935.10.54 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U.1935.10.53 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1936.

Dz.U.1935.9.49 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 1935 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U.1935.9.48 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1935 r. | Akt indywidualny

Zmiana granic gmin wiejskich Gąsawa i Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1935.8.44 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Zniżka celna na jabłka świeże.

Dz.U.1935.8.43 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie i rozdział ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1934 r. do 30 września 1935 r.

Dz.U.1935.8.42 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Republiki Honduras do międzynarodowej konwencji z dnia 19 lutego 1925 r., dotyczącej opjum.

Dz.U.1935.7.40 | oświadczenie rządowe z dnia 9 stycznia 1935 r. | Akt jednorazowy

Należności ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dz.U.1935.7.38 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Powoływanie ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dz.U.1935.7.36 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Statut wzorowy ochotniczych straży pożarnych.

Dz.U.1935.7.35 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.

Dz.U.1935.6.34 | oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1934 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17 marca 1932 r.

Dz.U.1935.5.32 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

WMG-Polska. Ochrona i pomoc prawna w dziedzinie podatków. Gdańsk.1924.03.17.

Dz.U.1935.4.30 | umowa międzynarodowa z dnia 17 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziału handlowego w Sądzie Okręgowym w Gdyni.

Dz.U.1935.4.28 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1934/35 r.

Dz.U.1935.4.26 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Obliczenie i pobór nadzwyczajnej daniny majątkowej w 1935 r.

Dz.U.1935.4.25 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 marca 1933 r. w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.

Dz.U.1935.4.24 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1935 r. | Akt jednorazowy

Opłaty i koszty postępowania przed urzędami rozjemczemi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

Dz.U.1935.3.22 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Tryb dokonywania licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowem.

Dz.U.1935.3.19 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1935 r. | Akt utracił moc

Organizacja Mennicy Państwowej.

Dz.U.1935.3.18 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1934/35.

Dz.U.1935.3.17 | ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1933/34.

Dz.U.1935.3.16 | ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

Dz.U.1935.2.15 | oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Austria-Polska. Konwencja Handlowa. Wiedeń.1933.10.11.

Dz.U.1935.2.11 | umowa międzynarodowa z dnia 11 października 1933 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.

Dz.U.1935.1.6 | oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Korzystanie z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dz.U.1934.110.990 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 5 lutego 1931 r. o badaniu mięsa wprowadzanego (przywożonego) z zagranicy.

Dz.U.1934.110.988 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.

Dz.U.1934.110.987 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie ceny cukru.

Dz.U.1934.110.986 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Pobór dodatków do podatku spożywczego od cukru.

Dz.U.1934.110.985 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zniżki celne na śledzie.

Dz.U.1934.110.984 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie gospodarstw wiejskich do grupy A i B w związku z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.

Dz.U.1934.110.983 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Przedstawianie do zatwierdzenia środków reklamowania filmów.

Dz.U.1934.110.982 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Egzaminy na mechaników kinematograficznych.

Dz.U.1934.110.981 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminu nabywania przez Skarb Państwa gruntów, zajętych przez groby i cmentarze wojenne.

Dz.U.1934.110.979 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 marca 1933 r. o świadczeniach na rzecz Funduszu Pracy.

Dz.U.1934.110.978 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Złączenie Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z Państwowym Zakładem Higjeny.

Dz.U.1934.110.977 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Unormowanie właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej.

Dz.U.1934.110.976 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do podatku spożywczego od cukru.

Dz.U.1934.110.975 | ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Ułatwienia dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.

Dz.U.1934.109.973 t.j. | ustawa z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Opłata za doręczenie w sprawach cywilnych.

Dz.U.1934.109.972 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie opłat sądowych.

Dz.U.1934.109.971 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Opłaty sądowe, notarjalne i pisarzy hipotecznych, za czynności, związane z działalnością Banku Akceptacyjnego.

Dz.U.1934.109.969 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.

Dz.U.1934.109.967 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zniżki celne na śledzie.

Dz.U.1934.109.966 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: ordynacja telegraficzna.

Dz.U.1934.109.962 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1934 r. | Akt jednorazowy

Przestrzeganie porządku na kolejach użytku publicznego.

Dz.U.1934.109.961 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie W.M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Turcją, z dnia 29 sierpnia 1931 r.

Dz.U.1934.107.957 | oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy