Law Journal

Ustalenie terminu nabywania przez Skarb Państwa gruntów, zajętych przez groby i cmentarze wojenne.

Dz.U.1934.110.979 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 marca 1933 r. o świadczeniach na rzecz Funduszu Pracy.

Dz.U.1934.110.978 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Złączenie Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z Państwowym Zakładem Higjeny.

Dz.U.1934.110.977 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Unormowanie właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej.

Dz.U.1934.110.976 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do podatku spożywczego od cukru.

Dz.U.1934.110.975 | ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Ułatwienia dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.

Dz.U.1934.109.973 t.j. | ustawa z dnia 24 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Opłata za doręczenie w sprawach cywilnych.

Dz.U.1934.109.972 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie opłat sądowych.

Dz.U.1934.109.971 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Opłaty sądowe, notarjalne i pisarzy hipotecznych, za czynności, związane z działalnością Banku Akceptacyjnego.

Dz.U.1934.109.969 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.

Dz.U.1934.109.967 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zniżki celne na śledzie.

Dz.U.1934.109.966 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: ordynacja telegraficzna.

Dz.U.1934.109.962 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1934 r. | Akt jednorazowy

Przestrzeganie porządku na kolejach użytku publicznego.

Dz.U.1934.109.961 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie W.M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Turcją, z dnia 29 sierpnia 1931 r.

Dz.U.1934.107.957 | oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Indyj do traktatu między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.

Dz.U.1934.107.956 | oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1934 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie I serji 5% państwowej renty wieczystej.

Dz.U.1934.107.954 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Zniżki celne na jabłka świeże.

Dz.U.1934.107.953 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe, wiążące się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.

Dz.U.1934.107.952 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1934 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1934.107.951 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1934 r. | Akt jednorazowy

Oznaczanie papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.

Dz.U.1934.106.948 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Ordynacja Telefoniczna.

Dz.U.1934.106.944 | rozporządzenie z dnia 27 października 1934 r. | Akt utracił moc

Częściowe uchylenie postanowień art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem.

Dz.U.1934.106.943 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1934 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1934.105.940 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1934 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzorów monet srebrnych wartości 2, 5 i 10 złotych.

Dz.U.1934.105.939 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi.

Dz.U.1934.105.938 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Meksyku do konwencji, dotyczącej niewolnictwa.

Dz.U.1934.104.936 | oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1934 r. | Akt jednorazowy

Znaczki stemplowe.

Dz.U.1934.104.932 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana organizacji Izby Skarbowej I we Lwowie oraz Izby Skarbowej II we Lwowie.

Dz.U.1934.104.931 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1934.104.930 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia rządowe na wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie lub rozdzielanie energji elektrycznej.

Dz.U.1934.104.928 | rozporządzenie z dnia 31 października 1934 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania okręgowych władz celnych II instancji.

Dz.U.1934.104.926 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1934.104.925 | rozporządzenie z dnia 12 października 1934 r. | Akt indywidualny

Komisje egzaminacyjne, przewidziane w art. 127 prawa górniczego.

Dz.U.1934.103.924 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Komisje egzaminacyjne, przewidziane w art. 126 prawa górniczego.

Dz.U.1934.103.923 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Egzaminy dla techników dentystycznych.

Dz.U.1934.103.922 | rozporządzenie z dnia 23 października 1934 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o demobilizacji gospodarczej w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1934.102.921 | rozporządzenie z dnia 8 października 1934 r. | Akt jednorazowy

Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny. Genewa.1929.04.20.

Dz.U.1934.102.919 | umowa międzynarodowa z dnia 20 kwietnia 1929 r. | Akt obowiązujący

Regulamin wyborczy do wydziałów powiatowych.

Dz.U.1934.101.918 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Francję za Tunis dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej.

Dz.U.1934.100.913 | oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1934 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Wolnego Państwa Irlandii do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.

Dz.U.1934.100.911 | oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1934 r. | Akt jednorazowy

Odbywanie w Sanoku roków sądu przysięgłych.

Dz.U.1934.100.910 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Zniżka celna na śledzie.

Dz.U.1934.100.909 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Kontrola cen węgla.

Dz.U.1934.100.908 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności urzędowe, dokonywane na podstawie ustawy elektrycznej.

Dz.U.1934.100.907 | rozporządzenie z dnia 31 października 1934 r. | Akt utracił moc

Przebywanie wojennych okrętów państw obcych na obszarze wód Państwa Polskiego.

Dz.U.1934.99.904 | rozporządzenie z dnia 25 października 1934 r. | Akt utracił moc

Ustawianie, używanie i obsługa wytwornic acetylenowych.

Dz.U.1934.99.903 | rozporządzenie z dnia 20 września 1934 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m. Częstochowy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1934.99.902 | rozporządzenie z dnia 12 października 1934 r. | Akt indywidualny

Złożenie przez Rząd Turecki dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego.

Dz.U.1934.97.899 | oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy.

Dz.U.1934.97.898 | oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. | Akt jednorazowy

Warunki udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.

Dz.U.1934.97.893 | rozporządzenie z dnia 29 października 1934 r. | Akt utracił moc

Postępowanie związane z przyznawaniem zwrotu ceł przy wywozie spirytusu etylowego.

Dz.U.1934.97.892 | rozporządzenie z dnia 29 października 1934 r. | Akt utracił moc

Postępowanie związane z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów.

Dz.U.1934.97.891 | rozporządzenie z dnia 27 października 1934 r. | Akt utracił moc