Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.41.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1949 r.

USTAWA
z dnia 2 lipca 1949 r.
o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Upoważnia się Rząd do wydawania dekretów z mocą ustawy według zasad, ustalonych w przepisach art. 4 ustawy konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 71), na okres od dnia zamknięcia sesji Sejmu Ustawodawczego, otwartej w dniu 27 kwietnia 1949 r., do dnia otwarcia następnej sesji.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.