Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

Dz.U.1988.18.127 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.1988.14.106 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1988 r. | Akt jednorazowy

Nadzwyczajne uprawnienia i upoważnienia Rady Ministrów.

Dz.U.1988.13.98 | ustawa z dnia 11 maja 1988 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz terminy jego płatności.

Dz.U.1988.15.111 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1988 r. | Akt utracił moc

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1988.11.88 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat drogowych.

Dz.U.1988.14.102 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim.

Dz.U.1988.13.99 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dz.U.1988.12.95 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Wczasów Pracowniczych.

Dz.U.1988.11.84 | ustawa z dnia 21 kwietnia 1988 r. | Akt utracił moc

Kary pieniężne za zwłokę w uiszczaniu opłat za usługi telekomunikacyjne.

Dz.U.1988.14.108 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej.

Dz.U.1988.14.107 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.

Dz.U.1988.14.105 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Rejestr odmian, księga ochrony prawa do odmiany oraz kontrola materiału siewnego.

Dz.U.1988.12.97 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1988 r. | Akt utracił moc

Turcja-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych. Warszawa.1988.04.12.

Dz.U.1992.3.13 | umowa międzynarodowa z dnia 12 kwietnia 1988 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie.

Dz.U.1988.21.138 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1988 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Banku Gdańskiego w Gdańsku.

Dz.U.1988.21.139 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1988 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie.

Dz.U.1988.21.140 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1988 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Banku Śląskiego w Katowicach.

Dz.U.1988.21.141 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1988 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Banku Zachodniego we Wrocławiu.

Dz.U.1988.21.142 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1988 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Państwowego Banku Kredytowego w Warszawie.

Dz.U.1988.21.137 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1988 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie.

Dz.U.1988.21.143 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1988 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi.

Dz.U.1988.21.144 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1988 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Poznaniu.

Dz.U.1988.21.145 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1988 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1988.11.86 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych.

Dz.U.1988.10.83 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1988 r. | Akt utracił moc

Premie autorskie, hodowlane i pomocnicze oraz opłaty hodowlane.

Dz.U.1988.11.92 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1988 r. | Akt utracił moc

Przekazanie szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.1988.11.90 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1988 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnianie własności lokali w domach wielomieszkaniowych nie stanowiących własności Państwa.

Dz.U.1988.10.79 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U.1988.10.77 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1988 r. | Akt jednorazowy

Wysokość odpisu dewizowego na Fundusz Kinematografii.

Dz.U.1988.9.71 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1988 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do rad narodowych.

Dz.U.1988.8.56 | uchwała z dnia 21 marca 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.

Dz.U.1988.9.72 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1988.9.70 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre rozporządzenia regulujące zasady działania przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1988.10.74 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre rozporządzenia zawierające wymóg przedkładania zaświadczeń.

Dz.U.1988.10.73 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

Dz.U.1988.10.76 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Dz.U.1988.10.75 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1988 r. | Akt jednorazowy

Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej. Rzym.1988.03.10.

Dz.U.1994.129.635 | umowa międzynarodowa z dnia 10 marca 1988 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.

Dz.U.1988.7.54 | ustawa z dnia 10 marca 1988 r. | Akt jednorazowy

Niektóre opłaty oraz bonifikaty stosowane w nasiennictwie.

Dz.U.1988.8.61 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1988 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej instytucji filmowych.

Dz.U.1988.9.67 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1988 r. | Akt utracił moc

Określenie urzędu prowadzącego rejestr skazanych.

Dz.U.1988.8.62 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1988 r. | Akt utracił moc

Metodyka oceny działalności jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1988.8.58 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1988 r. | Akt utracił moc

Zasady wartościowania pracy w sferze budżetowej.

Dz.U.1988.6.52 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dz.U.1988.6.51 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przewozu przesyłek ekspresowych koleją.

Dz.U.1988.4.34 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1988 r. | Akt jednorazowy

Wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokość tych świadczeń.

Dz.U.1988.3.28 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dz.U.1988.3.19 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

Dz.U.1988.3.13 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U.1988.3.14 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wartościowania pracy.

Dz.U.1988.3.17 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1988.3.26 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt jednorazowy