Law Journal

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe.

Dz.U.1990.14.87 | ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o stowarzyszeniach i ustawa o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.1990.14.86 | ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.1990.14.85 | ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Kodeks karny i niektóre inne ustawy.

Dz.U.1990.14.84 | ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990.

Dz.U.1990.13.83 | uchwała z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Ustawa budżetowa na rok 1990.

Dz.U.1990.13.82 | ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.

Dz.U.1990.12.81 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dz.U.1990.12.80 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1990.12.79 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U.1990.12.78 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U.1990.12.77 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Podział inwestycji oraz zakres, zasady i tryb ustalania ich lokalizacji.

Dz.U.1990.11.75 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów osiągnięć naukowych i technicznych, których wdrażanie uprawnia do ulg w podatku dochodowym.

Dz.U.1990.11.73 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Niektóre opłaty oraz bonifikaty stosowane w nasiennictwie.

Dz.U.1990.11.72 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych za marzec 1990 r.

Dz.U.1990.11.70 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Rekompensata dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.

Dz.U.1990.10.67 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej.

Dz.U.1990.10.66 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Łączne zobowiązanie pieniężne.

Dz.U.1990.10.64 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dz.U.1990.10.62 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Dz.U.1990.10.61 | ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1990.10.60 | ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1990.10.58 | ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów w ustawie z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu.

Dz.U.1990.9.57 | obwieszczenie z dnia 9 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U.1990.9.54 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 stycznia 1990 r.

Dz.U.1990.9.52 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.

Dz.U.1990.9.51 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Kancelarii Senatu.

Dz.U.1990.9.50 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Korea Płd.-Polska. Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji. Seul.1989.11.01.

Dz.U.1990.8.48 | umowa międzynarodowa z dnia 1 listopada 1989 r. | Akt obowiązujący

Europejska konwencja kulturalna. Paryż.1954.12.19.

Dz.U.1990.8.44 | umowa międzynarodowa z dnia 19 grudnia 1954 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1990.6.39 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1990.6.38 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo spółdzielcze.

Dz.U.1990.6.37 | ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w organizacji i działalności spółdzielczości.

Dz.U.1990.6.36 | ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.

Dz.U.1990.6.35 | ustawa z dnia 19 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Funduszu Socjalnym Wsi.

Dz.U.1990.6.34 | ustawa z dnia 16 listopada 1989 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowa składka zakładów pracy na Fundusz Pracy.

Dz.U.1990.5.29 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.

Dz.U.1990.5.28 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Wcześniejsze emerytury dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy.

Dz.U.1990.4.27 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie województwa opolskiego i miasta Gdyni.

Dz.U.1990.4.26 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych za luty 1990 r.

Dz.U.1990.4.25 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Dz.U.1990.4.24 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.

Dz.U.1990.4.22 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie przepisów o odprzedaży walut obcych na jednostki rozrachunkowe stosowane w handlu zagranicznym.

Dz.U.1990.4.21 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Obniżki podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1990.4.20 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Podatek rolny.

Dz.U.1990.3.18 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r.

Dz.U.1990.3.17 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.

Dz.U.1990.3.16 | ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie ksiąg i przechowywanie aktów notarialnych w państwowych biurach notarialnych.

Dz.U.1990.2.14 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1990.2.13 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1990.2.12 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dz.U.1990.2.10 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Określenie spraw, których pozwolenia na przywóz i wywóz będą wydawały organy celne.

Dz.U.1990.1.7 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów.

Dz.U.1990.1.5 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1990.1.4 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1990.1.2 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych za styczeń 1990 r.

Dz.U.1990.1.1 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1989.75.449 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1989.75.448 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc