Law Journal

Wymiar i program zajęć sportowych w klasach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego.

Dz.U.1988.34.262 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Okresowa zmiana zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.

Dz.U.1988.27.192 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Podatek stabilizacyjny.

Dz.U.1988.27.191 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Podwyższanie niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U.1988.29.199 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Służba zastępcza.

Dz.U.1988.30.208 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

Dz.U.1988.30.214 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1988.31.228 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1988.29.204 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Dz.U.1988.34.256 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie wyższym szkołom artystycznym niektórych uprawnień Ministra Kultury i Sztuki.

Dz.U.1988.31.231 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1988 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.1988.27.187 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kaucji inwestycyjnych.

Dz.U.1988.27.189 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U.1988.27.188 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Dz.U.1988.27.190 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.1988.25.180 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1988 r. | Akt utracił moc

Fundusz Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego.

Dz.U.1988.24.167 | ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle.

Dz.U.1988.24.168 | ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U.1988.24.170 | ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.1988.24.169 | ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o planowaniu przestrzennym.

Dz.U.1988.24.166 | ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1988.24.171 | ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Uznanie Stowarzyszenia "Wisła-Odra" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1988.25.176 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji szpitali klinicznych.

Dz.U.1988.25.182 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.1988.25.181 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.

Dz.U.1988.25.179 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1988 r. | Akt jednorazowy

Okresowa zmiana zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.

Dz.U.1988.22.158 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1988 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1988.25.173 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1988 r. | Akt obowiązujący

Zasady wartościowania pracy w przemyśle węglowym i energetycznym.

Dz.U.1988.25.172 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1988 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania kierowników i tymczasowych kierowników zakładów pracy.

Dz.U.1988.21.148 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U.1988.25.174 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1988.23.165 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U.1988.22.157 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1988 r. | Akt jednorazowy

Przysięga wojskowa.

Dz.U.1988.20.133 | ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U.1988.20.135 | ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.

Dz.U.1988.20.134 | ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1988.19.129 | ustawa konstytucyjna z dnia 16 czerwca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

Dz.U.1988.19.130 | ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budżetowe.

Dz.U.1988.19.131 | ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. | Akt jednorazowy

Chiny-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Pekin.1988.06.07.

Dz.U.1989.13.67 | umowa międzynarodowa z dnia 7 czerwca 1988 r. | Akt obowiązujący

Podatki stabilizacyjne.

Dz.U.1988.18.123 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1988 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów.

Dz.U.1988.18.122 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych.

Dz.U.1988.18.124 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1988.18.126 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1988 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1988.16.117 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1988 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Krzyża Bitwy pod Lenino.

Dz.U.1988.21.136 | ustawa z dnia 26 maja 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o cenach.

Dz.U.1988.16.112 | ustawa z dnia 26 maja 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1988.16.116 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1988 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1988.16.118 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1988 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie w 1988 r. czerwcowego spisu rolniczego.

Dz.U.1988.16.113 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1988 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów.

Dz.U.1988.14.103 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1988.17.120 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1988 r. | Akt jednorazowy