Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.

Dz.U.1988.36.283 | rozporządzenie z dnia 17 października 1988 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru farmaceutycznego przez terenowe organy nadzoru farmaceutycznego.

Dz.U.1988.35.279 | rozporządzenie z dnia 11 października 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1988.35.273 | rozporządzenie z dnia 8 października 1988 r. | Akt jednorazowy

Cła na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1988.35.271 | rozporządzenie z dnia 3 października 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1988.35.278 | rozporządzenie z dnia 30 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.

Dz.U.1988.35.277 | rozporządzenie z dnia 28 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Obligacje.

Dz.U.1988.34.254 | ustawa z dnia 27 września 1988 r. | Akt utracił moc

Warunki oraz rodzaje i wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.

Dz.U.1988.35.275 | rozporządzenie z dnia 27 września 1988 r. | Akt utracił moc

Przekazanie szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.1988.34.263 | rozporządzenie z dnia 26 września 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej.

Dz.U.1988.34.267 | rozporządzenie z dnia 23 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Lugano.1988.09.16.

Dz.U.2000.10.132 | umowa międzynarodowa z dnia 16 września 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia.

Dz.U.1988.34.268 | rozporządzenie z dnia 14 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie najniższych emerytur i rent.

Dz.U.1988.33.251 | rozporządzenie z dnia 12 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego.

Dz.U.1988.34.259 | rozporządzenie z dnia 12 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów.

Dz.U.1988.34.260 | rozporządzenie z dnia 12 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U.1988.34.258 | rozporządzenie z dnia 5 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.

Dz.U.1988.34.257 | rozporządzenie z dnia 5 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1988.32.236 | rozporządzenie z dnia 5 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie rektorom akademii medycznych niektórych uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Dz.U.1988.32.239 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Dz.U.1988.33.240 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.

Dz.U.1988.33.250 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zarządu mieniem gminnym oraz warunków i trybu jego zbywania.

Dz.U.1988.33.249 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U.1988.29.205 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zapewnienie oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy i możliwości jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym.

Dz.U.1988.28.198 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U.1988.30.213 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Wymiar i program zajęć sportowych w klasach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego.

Dz.U.1988.34.262 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Okresowa zmiana zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.

Dz.U.1988.27.192 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Podatek stabilizacyjny.

Dz.U.1988.27.191 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Podwyższanie niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U.1988.29.199 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Służba zastępcza.

Dz.U.1988.30.208 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

Dz.U.1988.30.214 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1988.31.228 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1988.29.204 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Dz.U.1988.34.256 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie wyższym szkołom artystycznym niektórych uprawnień Ministra Kultury i Sztuki.

Dz.U.1988.31.231 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1988 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.1988.27.187 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kaucji inwestycyjnych.

Dz.U.1988.27.189 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U.1988.27.188 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Dz.U.1988.27.190 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1988 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.1988.25.180 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1988 r. | Akt utracił moc