Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

Dz.U.1990.84.497 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Łączność.

Dz.U.1995.117.564 t.j. | ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.1990.82.478 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.

Dz.U.1990.83.487 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziów sądów wojskowych.

Dz.U.1990.84.491 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie do rewaloryzacji emerytur i rent.

Dz.U.1990.83.484 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1990.82.480 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Paryż.1990.11.19.

Dz.U.1995.15.73 | umowa międzynarodowa z dnia 19 listopada 1990 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1990.91.539 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1990.80.470 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

RFN-Polska. Traktat o potwierdzeniu istniejącej granicy. Warszawa.1990.11.14.

Dz.U.1992.14.54 | umowa międzynarodowa z dnia 14 listopada 1990 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Przekształceń Własnościowych.

Dz.U.1990.82.476 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów.

Dz.U.1990.80.471 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Dz.U.1991.16.72 | ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. | Akt obowiązujący

Rozszerzenie działania ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1990.85.498 | ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w Cieszynie.

Dz.U.1990.80.468 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa. Strasburg.1990.11.08.

Dz.U.2003.46.394 | umowa międzynarodowa z dnia 8 listopada 1990 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dz.U.1990.79.466 | ustawa z dnia 8 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów.

Dz.U.1990.77.460 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie do dnia 30 czerwca 1991 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1990.77.457 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1990.77.456 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1990.77.458 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: stawki ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1990.77.455 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Europejska konwencja o ogólnej równoważności okresów studiów uniwersyteckich. Rzym.1990.11.06.

Dz.U.1995.40.206 | umowa międzynarodowa z dnia 6 listopada 1990 r. | Akt obowiązujący

Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1990.11.06.

Dz.U.1995.36.177 | umowa międzynarodowa z dnia 6 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe leków i artykułów sanitarnych.

Dz.U.1990.82.482 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1990 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1990.75.446 | rozporządzenie z dnia 29 października 1990 r. | Akt utracił moc

Warunki sprzedaży broni i amunicji oraz nadzór nad ich obrotem.

Dz.U.1990.76.453 | rozporządzenie z dnia 29 października 1990 r. | Akt utracił moc

Protokół w sprawie zmiany artykułu 50 a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Montreal.1990.10.26.

Dz.U.2012.370 | umowa międzynarodowa z dnia 26 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1990.80.472 | rozporządzenie z dnia 26 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1990.79.465 | ustawa z dnia 26 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zwrot majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

Dz.U.1996.143.661 t.j. | ustawa z dnia 25 października 1990 r. | Akt obowiązujący

Turcja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury. Ankara.1990.10.24.

Dz.U.1995.106.521 | umowa międzynarodowa z dnia 24 października 1990 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U.1990.75.449 | rozporządzenie z dnia 23 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie zakazu wywozu środków ochrony roślin oraz ich komponentów.

Dz.U.1990.73.435 | rozporządzenie z dnia 22 października 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Dz.U.1990.73.436 | rozporządzenie z dnia 22 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dz.U.1990.73.432 | rozporządzenie z dnia 19 października 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r.

Dz.U.1990.73.434 | rozporządzenie z dnia 19 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1990.73.433 | rozporządzenie z dnia 19 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowego obniżenia wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług.

Dz.U.1990.73.437 | rozporządzenie z dnia 18 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Dz.U.1990.72.430 | rozporządzenie z dnia 18 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Stanowiska pracy oraz zasady wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dz.U.1990.75.448 | rozporządzenie z dnia 17 października 1990 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie nauczycieli akademickich.

Dz.U.1990.75.447 | rozporządzenie z dnia 17 października 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

Dz.U.1990.72.426 | rozporządzenie z dnia 17 października 1990 r. | Akt jednorazowy

System wynagradzania pracowników Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.1990.72.425 | rozporządzenie z dnia 16 października 1990 r. | Akt utracił moc

Udzielanie dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe.

Dz.U.1990.72.424 | rozporządzenie z dnia 16 października 1990 r. | Akt utracił moc

Wielkość powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1991 r.

Dz.U.1990.72.428 | rozporządzenie z dnia 15 października 1990 r. | Akt utracił moc

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.1990.72.429 | rozporządzenie z dnia 12 października 1990 r. | Akt utracił moc

Ochrona granicy państwowej.

Dz.U.2019.1776 t.j. | ustawa z dnia 12 października 1990 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Straż Graniczna.

Dz.U.2020.305 t.j. | ustawa z dnia 12 października 1990 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.

Dz.U.1990.71.421 | rozporządzenie z dnia 10 października 1990 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

Dz.U.1990.81.473 | rozporządzenie z dnia 8 października 1990 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości współczynnika korygującego wskaźnik wzrostu cen.

Dz.U.1990.71.419 | rozporządzenie z dnia 5 października 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r.

Dz.U.1990.71.420 | rozporządzenie z dnia 5 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych przepisów w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.

Dz.U.1990.71.418 | rozporządzenie z dnia 5 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Dz.U.1990.70.412 | rozporządzenie z dnia 4 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

Dz.U.1990.73.438 | rozporządzenie z dnia 3 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Opłata od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Dz.U.1990.70.415 | rozporządzenie z dnia 2 października 1990 r. | Akt utracił moc

Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1990.68.399 | zarządzenie z dnia 2 października 1990 r. | Akt utracił moc

Wysokość zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Dz.U.1990.70.414 | rozporządzenie z dnia 2 października 1990 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb powoływania oraz przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dz.U.1990.70.416 | rozporządzenie z dnia 2 października 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1990.70.413 | rozporządzenie z dnia 2 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Francja-Polska. Umowa w sprawie wymiany stażów zawodowych. Auxerre.1990.09.29.

Dz.U.1994.100.489 | umowa międzynarodowa z dnia 29 września 1990 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U.1990.79.464 | ustawa z dnia 29 września 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa karna skarbowa.

Dz.U.1990.86.503 | ustawa z dnia 28 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.1990.72.423 | ustawa z dnia 28 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U.1990.72.422 | ustawa z dnia 28 września 1990 r. | Akt utracił moc

Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.72.467 t.j. | ustawa z dnia 27 września 1990 r. | Akt utracił moc