Law Journal

Zm.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1990.67.397 | ustawa konstytucyjna z dnia 27 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Dz.U.1990.69.406 | rozporządzenie z dnia 26 września 1990 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.1990.66.392 | rozporządzenie z dnia 25 września 1990 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.

Dz.U.1990.66.391 | rozporządzenie z dnia 25 września 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.1990.66.394 | rozporządzenie z dnia 25 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.

Dz.U.1990.68.402 | rozporządzenie z dnia 25 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego.

Dz.U.1990.69.404 | rozporządzenie z dnia 25 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Sposób przejęcia przez Skarb Państwa majątku Akademii Nauk Społecznych.

Dz.U.1990.64.374 | rozporządzenie z dnia 20 września 1990 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w sądach apelacyjnych wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1990.65.388 | rozporządzenie z dnia 20 września 1990 r. | Akt obowiązujący

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1990.66.393 | rozporządzenie z dnia 20 września 1990 r. | Akt utracił moc

Wykładnia przepisu art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe.

Dz.U.1990.66.395 | uchwała z dnia 18 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Określenie przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

Dz.U.1990.70.410 | rozporządzenie z dnia 17 września 1990 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposób postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.

Dz.U.1990.70.411 | rozporządzenie z dnia 17 września 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.1990.68.401 | rozporządzenie z dnia 17 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Szkolnictwo wyższe.

Dz.U.1990.65.385 | ustawa z dnia 12 września 1990 r. | Akt utracił moc

Tytuł naukowy i stopnie naukowe.

Dz.U.1990.65.386 | ustawa z dnia 12 września 1990 r. | Akt utracił moc

Wykładnia art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.

Dz.U.1990.64.384 | uchwała z dnia 12 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wyższej Szkoły Policji oraz zniesienie Akademii Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1990.64.373 | rozporządzenie z dnia 10 września 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U.1990.62.364 | rozporządzenie z dnia 6 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U.1990.64.377 | rozporządzenie z dnia 6 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

Dz.U.1990.65.389 | rozporządzenie z dnia 5 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.1990.62.362 | rozporządzenie z dnia 3 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Określenie towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę.

Dz.U.1990.64.382 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.

Dz.U.1990.62.365 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie zakresu celów Funduszu Kościelnego.

Dz.U.1990.61.354 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Dozór i kontrola celna oraz pobór opłat.

Dz.U.1995.30.155 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1990.57.340 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych.

Dz.U.1990.61.358 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.

Dz.U.1990.60.348 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Wartościowanie pracy.

Dz.U.1990.61.355 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.

Dz.U.1990.56.334 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz obrotu towarowego z Irakiem.

Dz.U.1990.57.339 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej.

Dz.U.1990.56.331 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1990.60.351 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1990.56.330 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1990 r. | Akt jednorazowy

USA-Polska. Porozumienie o wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Warszawa.1990.08.08.

Dz.U.1992.98.492 | umowa międzynarodowa z dnia 8 sierpnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów.

Dz.U.1990.58.342 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Określenie siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Dz.U.1990.54.316 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Dz.U.1990.56.333 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb udzielania w 1990 r. dotacji dla jednostek spółdzielczości mieszkaniowej.

Dz.U.1990.54.314 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U.1990.54.315 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1990 r. | Akt jednorazowy

Warunki i sposoby postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.1990.56.327 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U.1990.51.304 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1990 r. | Akt jednorazowy

Działalność ubezpieczeniowa.

Dz.U.1996.11.62 t.j. | ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. | Akt utracił moc

Partie polityczne.

Dz.U.1990.54.312 | ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r.

Dz.U.1990.56.324 | ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks cywilny.

Dz.U.1990.55.321 | ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo o postępowaniu układowym.

Dz.U.1990.55.320 | ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zatrudnieniu.

Dz.U.1990.56.323 | ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. | Akt jednorazowy