Law Journal

Szczegółowe warunki uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie.

Dz.U.2011.44.233 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.2011.46.239 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Świadectwo maszynisty.

Dz.U.2011.66.347 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Dz.U.2017.884 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Dz.U.2011.63.325 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2011.52.270 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2011.52.271 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Wykaz instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych.

Dz.U.2014.465 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Dz.U.2011.44.227 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2011.42.222 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Stanowiska służbowe oraz stopnie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2015.544 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wymagania dotyczące postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego.

Dz.U.2011.40.210 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2011.40.212 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych.

Dz.U.2011.40.211 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Czarnogóra-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie obronności. Podgorica.2011.02.10.

Dz.U.2012.220 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdanie o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków.

Dz.U.2011.38.198 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zbiorcze sprawozdanie o bateriach i akumulatorach oraz o zużytych bateriach i zużytych akumulatorach.

Dz.U.2011.38.200 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Oddelegowanie inspektora kontroli skarbowej.

Dz.U.2011.34.176 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2011.31.156 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r.

Dz.U.2011.36.192 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Delegowanie urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy.

Dz.U.2011.36.187 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Należności przysługujące funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień.

Dz.U.2016.376 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dz.U.2021.75 t.j. | ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Prawo prywatne międzynarodowe.

Dz.U.2015.1792 t.j. | ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2011.27.140 | obwieszczenie z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.53.273 | ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o transporcie drogowym.

Dz.U.2011.48.247 | ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

Dz.U.2011.32.160 | ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks karny wykonawczy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.39.202 | ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks wyborczy.

Dz.U.2011.26.134 | ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2011.76.407 | ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Dz.U.2011.85.457 | ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2011.33.166 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Profil wody w kąpielisku.

Dz.U.2011.36.191 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2011.36.184 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

Dz.U.2011.33.164 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2011.33.165 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie.

Dz.U.2011.47.241 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2011.36.183 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2011.24.130 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym.

Dz.U.2016.1656 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dz.U.2011.28.146 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2018.780 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Wymogi dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania.

Dz.U.2013.1469 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc