Law Journal

Utworzenie oraz ustalenie siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2011.20.104 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Wymagania zasadnicze oraz procedury oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.

Dz.U.2017.311 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wymagania zasadnicze oraz procedury oceny zgodności wyrobów medycznych.

Dz.U.2011.16.74 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Wymagania zasadnicze oraz procedury oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Dz.U.2013.1127 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zadania służby medycyny pracy wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym.

Dz.U.2011.20.102 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2011.16.77 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Dz.U.2011.18.92 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Dz.U.2011.16.73 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Kierujący pojazdami.

Dz.U.2020.1268 t.j. | ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Kodeks wyborczy.

Dz.U.2020.1319 t.j. | ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.

Dz.U.2011.21.113 | ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2011.39.201 | ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.28.143 | ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.34.171 | ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie granicy państwowej.

Dz.U.2011.50.255 | ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U.2011.36.181 | ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.32.159 | ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Siedziby i organizacja urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.2011.13.62 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu.

Dz.U.2011.3.5 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy.

Dz.U.2011.5.16 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób przesyłania deklaracji i podań oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Dz.U.2010.259.1769 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Sposób przesyłania zgłoszeń oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Dz.U.2010.259.1768 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dz.U.2010.259.1773 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

Dz.U.2010.259.1765 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

Dz.U.2011.10.54 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe stawki opłat produktowych.

Dz.U.2010.259.1774 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych.

Dz.U.2014.731 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Dz.U.2010.259.1775 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dz.U.2011.24.128 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Warunki emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych.

Dz.U.2010.258.1756 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Współczynnik ilościowy na rok gospodarczy 2010/2011.

Dz.U.2010.259.1770 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dz.U.2010.257.1736 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wzory poświadczeń bezpieczeństwa.

Dz.U.2015.220 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

Dz.U.2010.258.1754 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wzór decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Dz.U.2010.258.1753 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2011.6.22 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2010.258.1759 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Odliczanie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Dz.U.2013.163 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Połączenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej.

Dz.U.2010.259.1764 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb kontroli rodzaju używanego paliwa.

Dz.U.2010.257.1735 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych.

Dz.U.2011.6.28 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010.

Dz.U.2011.11.57 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy