Law Journal

Opiniowanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzór formularza opinii służbowej.

Dz.U.2014.46 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Leoncin w województwie mazowieckim.

Dz.U.2011.47.240 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 23/09.

Dz.U.2011.54.285 | wyrok z dnia 3 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Homologacja typu tramwajów i trolejbusów.

Dz.U.2011.65.345 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne tramwajów i trolejbusów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2011.65.344 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.

Dz.U.2011.61.305 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłata egzaminacyjna.

Dz.U.2013.648 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przeprowadzanie egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego.

Dz.U.2011.54.283 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.2020.1513 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 21/09.

Dz.U.2011.53.277 | wyrok z dnia 1 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dz.U.2011.58.298 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.2020.1805 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Żagań - poaugustiański zespół klasztorny".

Dz.U.2011.54.280 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2011.44.230 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster).

Dz.U.2011.58.300 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Substancje chemiczne i ich mieszaniny.

Dz.U.2020.2289 t.j. | ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2011.42.223 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny.

Dz.U.2011.72.381 | ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2011.87.482 | ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o notariacie.

Dz.U.2011.87.483 | ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2011.87.484 | ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

Dz.U.2011.40.209 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Tytuły wojskowe żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2011.50.257 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzory tych dokumentów.

Dz.U.2018.383 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2011.40.206 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2011.50.258 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2011.50.261 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2011.50.260 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2011.44.234 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2011.47.242 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Licencja maszynisty.

Dz.U.2011.66.346 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Ramowy program kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców.

Dz.U.2011.61.306 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie.

Dz.U.2011.44.233 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.2011.46.239 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Świadectwo maszynisty.

Dz.U.2011.66.347 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Dz.U.2017.884 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Dz.U.2011.63.325 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2011.52.270 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2011.52.271 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Wykaz instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych.

Dz.U.2014.465 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Dz.U.2011.44.227 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2011.42.222 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy