Departmental acts

Zakres tematyczny sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2020.7 | komunikat z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.5 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2020.7 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MK.2020.17 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MK.2020.17 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej.

Dz.Urz.MON.2020.35 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zespół do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dz.Urz.MSWiA.2020.9 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.8 | postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Zespół do spraw wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157.

Dz.Urz.MSWiA.2020.6 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157.

Dz.Urz.MSWiA.2020.6 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157.

Dz.Urz.MSWiA.2020.6 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2020.5 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w statucie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Dz.Urz.MSWiA.2020.4 | decyzja z dnia 24 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu audytu.

Dz.Urz.MRiRW.2020.6 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO.

Dz.Urz.MON.2020.34 | decyzja z dnia 20 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Założenie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku.

Dz.Urz.MEN.2020.9 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MR.2020.4 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw wyboru, oceny i odbioru projektów naukowych w 2020 r.

Dz.Urz.MSpor.2020.15 | decyzja z dnia 26 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw wyboru, oceny i odbioru projektów naukowych w 2020 r.

Dz.Urz.MSpor.2020.15 | decyzja z dnia 26 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2020.7 | komunikat z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.5 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia programów wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2020.33 | decyzja z dnia 18 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Medyczny".

Dz.Urz.MON.2020.32 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Raport Konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców TM (G) R, motoszybowców TM (MG) R i balonów TM (FB) R.

Dz.Urz.ULC.2020.9 | wytyczne z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Dz.Urz.MSZ.2020.14 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Jednostki Wojskowej Komandosów.

Dz.Urz.MON.2020.30 | decyzja z dnia 17 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na beret żołnierzy 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego.

Dz.Urz.MON.2020.29 | decyzja z dnia 17 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.26 | decyzja z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2020 roku.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.7 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2020.4 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie Polityki przeciwdziałania nieprawidłowościom w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.20 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania logotypu "100 lat Polski Morskiej" w korespondencji urzędowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.5 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2020.19 | decyzja z dnia 17 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MR.2020.3 | obwieszczenie z dnia 12 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2020.4 | komunikat z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny