Wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu. - OpenLEX

Wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2022.64

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974) ustala się na dzień 1 lipca 2022 r. wykaz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 w stosunku, do których wydano ostateczną decyzję administracyjną o ustaleniu urzędowej ceny zbytu

lp.Substancja czynnaNazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowegoZawartość opakowaniaNumer GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produktUrzędowa cena zbytu
1BaclofenumBaclofen Sintetica 0,05mg/1ml, roztwór do wstrzykiwań, 0,05mg/ml5 amp. 1 ml0590999142067311,34
2BaclofenumBaclofen Sintetica 10mg/20ml, roztwór do infuzji, 0,5 mg/ml1 amp. 20 ml05909991420697453,60
3BaclofenumBaclofen Sintetica 10mg/5ml, roztwór do infuzji, 2 mg/ml5 amp. 5 ml059099914207102268,00
4BaclofenumBaclofen Sintetica 40mg/20ml, roztwór do infuzji, 2 mg/ml1 amp. 20 ml059099914207031814,40
5BaclofenumLioresal Intrathecal 10 mg/20 ml, roztw. do infuzji, 0,5 mg/ml1 amp. 20 ml05909991411602453,60
6BaclofenumLioresal Intrathecal 10mg/20ml, roztw. do infuzji, 0,5 mg/ml1 amp. 20 ml05909991337001476,28
7BaclofenumLioresal Intrathecal 10mg/5ml, roztw. do infuzji, 2 mg/ml1 amp. 5 ml05909997220628476,28
8BaclofenumLioresal Intrathecal 10 mg/5 ml, roztw. do infuzji, 2 mg/ml1 amp. 5 ml05909991411572453,60
9Dieta ketogennaKetoCal 3:1 (o smaku neutralnym), proszek300 g04008976671664215,60
10Dieta ketogennaKetoCal 4:1 (o smaku neutralnym), proszek300 g04008976671787215,60
11Dieta ketogennaKetoCal 4:1 (o smaku waniliowym), proszek300 g04008976671749215,60
12Dieta ketogennaKetoCal 4:1 LQ Multi Fibre (o smaku neutralnym), płyn32 x 200 ml050165336473651 254,40
13Dieta ketogennaKetoCal 4:1 LQ Multi Fibre (o smaku waniliowym), płyn32 x 200 ml050165336473411 254,40
14Dieta ketogennaKetoCal 2,5:1 LQ MCT Multi Fibre (o smaku waniliowym), płyn32 x 200 ml087169005769801 254,40
15Immunoglobulinum humanum anti-DRhesonativ 125, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml,10 amp. 2 ml059099906453672 743,20
16Immunoglobulinum humanum anti-DRhesonativ 125, roztwór do wstrzykiwań, 625

IU/ml

1 amp. 2 ml05909990645350274,32
17Immunoglobulinum humanum anti-DRhesonativ 125, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml1 amp. 1 ml05909990645343137,16
18Immunoglobulinum humanum anti-DRhophylac 300, 300 mcg (1500 IU), roztwór do wstrzykiwań1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła do wstrzykiwań05909990634484264,60
19Immunoglobulinum humánum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-DGamma anty-D 150, roztwór do wstrzykiwań, 150 mcg/ml1 amp. 1 ml05909990061211225,72
20Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-DGamma anty-D 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mcg/ml1 amp. 1 ml05909990061112106,92
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).