Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2022.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2022 r.

DECYZJA Nr 8
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 13 czerwca 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
po lp. 594 dodaje się lp. 5941 w brzmieniu:
5941kamiennogórskiLubawkaBłażkowa241/20,1000020703_5.0002.241/2
b)
skreśla się lp. 2651,
c)
po lp. 2651 dodaje się lp. 26511 w brzmieniu:
26511świdnickiDobromierzKłaczyna448/45,6000021903_2.0009.448/4
d)
po lp. 2678 dodaje się lp. 26781 w brzmieniu:
26781świdnickiMarcinowiceStrzelce486/10,0292021905_2.0012.486/1
e)
skreśla się lp. 3492,
f)
po lp. 3492 dodaje się lp. 34921 w brzmieniu:
34921wrocławskiCzernicaNadolice Małe52/52,7200022301_2.0010.52/5
g)
skreśla się lp. 4060,
h)
po lp. 4060 dodaje się lp. 40601 i 40602 w brzmieniu:
40601zgorzeleckiZgorzelec M.VII23/50,5611022502_1.0007.AR_5.23/5
40602zgorzeleckiZgorzelec M.VII23/60,1883022502_1.0007.AR_5.23/6
2)
w załączniku nr 2:
a)
po lp. 425 dodaje się lp. 4251 w brzmieniu:
4251bydgoskiKoronowoBuszkowo2383,4172040304_5.0001.238
b)
po lp. 707 dodaje się lp. 7071 w brzmieniu:
7071grudziądzkiGrudziądzBiały Bór5340,3392040601_2.0001.534
c)
skreśla się lp. 919,
d)
po lp. 951 dodaje się lp. 9511 w brzmieniu:
9511inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 229/20,0822040701_1.0002.AR_27.29/2
e)
po lp. 952 dodaje się lp. 9521 w brzmieniu:
9521inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 230/20,0758040701_1.0002.AR_27.30/2
f)
po lp. 953 dodaje się lp. 9531 w brzmieniu:
9531inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 235/10,1374040701_1.0002.AR_27.35/1
g)
skreśla się lp. 960,
h)
po lp. 960 dodaje się lp. 9601 w brzmieniu:
9601inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 249/20,0041040701_1.0002.AR_27.49/2
i)
po lp. 9615 dodaje się lp. 9616 w brzmieniu:
9616inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 2550,0454040701_1.0002.AR_262.55
j)
po lp. 963 dodaje się lp. 9631 w brzmieniu:
9631inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 259/240,0400040701_1.0002.AR_27.59/24
k)
skreśla się lp. 974 i 981,
l)
po lp. 988 dodaje się lp. 9881 i 9882 w brzmieniu:
9881inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 817/10,0169040701_1.0008.AR_96.17/1
9882inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 8180,1278040701_1.0008.AR_96.18
m)
po lp. 989 dodaje się lp. 9891 w brzmieniu:
9891inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 8190,1448040701_1.0008.AR_96.19
n)
po lp. 991 dodaje się lp. 9911 w brzmieniu:
9911inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 826/10,0090040701_1.0008.AR_96.26/1
o)
po lp. 993 dodaje się lp. 9931 w brzmieniu:
9931inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 843/80,0524040701_1.0008.AR_96.43/8
p)
po lp. 994 dodaje się lp. 9941-9943 w brzmieniu:
9941inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 846/30,2942040701_1.0008.AR_96.46/3
9942inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 8510,0057040701_1.0008.AR_96.51
9943inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 8540,2198040701_1.0008.AR_96.54
q)
po lp. 1082 dodaje się lp. 10821 i 10822 w brzmieniu:
10821inowrocławskiKruszwicaSłabęcin130,9300040706_5.0040.13
10822inowrocławskiKruszwicaSłabęcin140,1100040706_5.0040.14
r)
po lp. 1157 dodaje się lp. 11571 w brzmieniu:
11571inowrocławskiZłotniki KujawskieTarkowo1541,9237040709_2.0020.154
s)
po lp. 15001 dodaje się lp. 15002 i 15003 w brzmieniu:
15002M. GrudziądzGrudziądz M.052650,4923046201_1.0052.65
15003M. GrudziądzGrudziądz M.052660,0408046201_1.0052.66
t)
po lp. 1503 dodaje się lp. 15031 w brzmieniu:
15031M. GrudziądzGrudziądz M.05530/220,0219046201_1.0055.30/22
u)
po lp. 1513 dodaje się lp. 15131 i 15132 w brzmieniu:
15131M. GrudziądzGrudziądz M.074320,1049046201_1.0074.32
15132M. GrudziądzGrudziądz M.074340,2318046201_1.0074.34
v)
po lp. 1520 dodaje się lp. 15201 i 15202 w brzmieniu:
15201M. GrudziądzGrudziądz M.07927/30,0421046201_1.0079.27/3
15202M. GrudziądzGrudziądz M.07928/20,0964046201_1.0079.28/2
w)
po lp. 1553 dodaje się lp. 15531-15533 w brzmieniu:
15531M. GrudziądzGrudziądz M.141166/30,0671046201_1.0141.166/3
15532M. GrudziądzGrudziądz M.141166/40,2418046201_1.0141.166/4
15533M. GrudziądzGrudziądz M.141166/50,6805046201_1.0141.166/5
x)
po lp. 17269 dodaje się lp. 172610 i 172611 w brzmieniu:
172610M. ToruńToruń M.049336/30,3899046301_1.0049.336/3
172611M. ToruńToruń M.049346/30,2245046301_1.0049.346/3
y)
po lp. 3099 dodaje się lp. 30991 w brzmieniu:
30991tucholskiCekcynSuchom - Lisiny1200,6100041601_2.0010.120
z)
po lp. 3400 dodaje się lp. 34001 i 34002 w brzmieniu:
34001żnińskiBarcin M.Barcin 4101/42,4295041901_4.0004.101/4
34002żnińskiBarcin M.Barcin 4101/51,7608041901_4.0004.101/5
3)
w załączniku nr 3:
a)
skreśla się lp. 1095,
b)
po lp. 1095 dodaje się lp. 10951 w brzmieniu:
10951janowskiPotok Wielki0004 Osinki1491,5811060507_2.0004.149
c)
skreśla się lp. 1096,
d)
po lp. 1096 dodaje się lp. 10961 w brzmieniu:
10961janowskiPotok Wielki0010 Potok

Wielki

9144,0637060507_2.0010.914
e)
skreśla się lp. 1097,
f)
po lp. 1097 dodaje się lp. 10971 w brzmieniu:
10971janowskiPotok Wielki0013 Stawki372,1419060507_2.0013.37
g)
skreśla się lp. 1098,
h)
po lp. 1098 dodaje się lp. 10981 w brzmieniu:
10981janowskiPotok Wielki0014 Wola Potocka6675,1165060507_2.0014.667
i)
skreśla się lp. 1780,
j)
po lp. 1780 dodaje się lp. 17801 w brzmieniu:
17801m. LublinLublin0046 Zadębie III106/52,0021066301_1.0046.AR_3.106/5
k)
skreśla się lp. 2046,
l)
po lp. 2046 dodaje się lp. 20461-204622 w brzmieniu:
20461świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/10,2686061701_1.0002.60/1
20462świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/21,9358061701_1.0002.60/2
20463świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/30,0022061701_1.0002.60/3
20464świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/40,2433061701_1.0002.60/4
20465świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/50,6071061701_1.0002.60/5
20466świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/60,2685061701_1.0002.60/6
20467świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/70,0475061701_1.0002.60/7
20468świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/80,1466061701_1.0002.60/8
20469świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/90,1106061701_1.0002.60/9
204610świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/100,1394061701_1.0002.60/10
204611świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/110,4145061701_1.0002.60/11
204612świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/120,1205061701_1.0002.60/12
204613świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/130,0402061701_1.0002.60/13
204614świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/140,7976061701_1.0002.60/14
204615świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/150,5311061701_1.0002.60/15
204616świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/160,2819061701_1.0002.60/16
204617świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/170,3403061701_1.0002.60/17
204618świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/180,2655061701_1.0002.60/18
204619świdnickiŚwidnik0002 Kolonia Biskupie60/190,0525061701_1.0002.60/19
204620świdnickiŚwidnik0003 Kolonia Świdnik Mały43/10,0234061701_1.0003.43/1
204621świdnickiŚwidnik0003 Kolonia Świdnik Mały43/30,0253061701_1.0003.43/3
204622świdnickiŚwidnik0003 Kolonia Świdnik Mały43/40,0035061701_1.0003.43/4
m)
skreśla się lp. 2047,
n)
po lp. 2047 dodaje się lp. 20471-20478 w brzmieniu:
20471świdnickiŚwidnik0003 Kolonia Świdnik Mały44/120,4623061701_1.0003.44/12
20472świdnickiŚwidnik0003 Kolonia Świdnik Mały44/130,1199061701_1.0003.44/13
20473świdnickiŚwidnik0003 Kolonia Świdnik Mały44/140,1290061701_1.0003.44/14
20474świdnickiŚwidnik0003 Kolonia Świdnik Mały44/150,1439061701_1.0003.44/15
20475świdnickiŚwidnik0003 Kolonia Świdnik Mały44/160,0863061701_1.0003.44/16
20476świdnickiŚwidnik0003 Kolonia Świdnik Mały44/170,0026061701_1.0003.44/17
20477świdnickiŚwidnik0003 Kolonia Świdnik Mały44/184,0897061701_1.0003.44/18
20478świdnickiŚwidnik0003 Kolonia Świdnik Mały44/190,1006061701_1.0003.44/19
o)
skreśla się lp. 2305,
p)
po lp. 2305 dodaje się lp. 23051 w brzmieniu:
23051zamojskiZamość0014 Mokre12783,6518062014_2.0014.1278
4)
w załączniku nr 4 skreśla się lp. 209;
5)
w załączniku nr 5:
a)
po lp. 601 dodaje się lp. 6011 w brzmieniu:
6011M.ŁódźŁódź - WidzewW-141/190,0136106106_9.0014.1/19
b)
po lp. 608 dodaje się lp. 6081i 6082 w brzmieniu:
6081M.ŁódźŁódź - WidzewW-141/400,0302106106_9.0014.1/40
6082M.ŁódźŁódź - WidzewW-141/420,0380106106_9.0014.1/42
c)
skreśla się lp. 863,
d)
po lp. 863 dodaje się lp. 8631 w brzmieniu:
8631M.ŁódźŁódź - WidzewW-37259/81,1242106106_9.0037.259/8
e)
skreśla się lp. 3085,
f)
po lp. 3085 dodaje się lp. 30851 w brzmieniu:
30851tomaszowskiTomaszów Mazowiecki0003 Ciebłowice

Duże

13724,0955101609_2.0003.1372
g)
skreśla się lp. 3086,
h)
po lp. 3086 dodaje się lp. 30861 w brzmieniu:
30861tomaszowskiTomaszów Mazowiecki0003 Ciebłowice

Duże

13733,4694101609_2.0003.1373
6)
w załączniku nr 6:
a)
po lp. 304 dodaje się lp. 3041 w brzmieniu:
3041gorlickiŁużnaSzalowa767/220,0024120506_2.0004.767/22
b)
skreśla się lp. 2027,
c)
po lp. 2027 dodaje się lp. 20271 w brzmieniu:
20271miechowskiMiechówPstroszyce Drugie329/32,9706120805_5.0022.329/3
d)
skreśla się lp. 2028,
e)
po lp. 2028 dodaje się lp. 20281 w brzmieniu:
20281miechowskiMiechówPstroszyce

Pierwsze

390/37,7527120805_5.0023.390/3
f)
po lp. 2230 dodaje się lp. 22301 w brzmieniu:
22301nowosądeckiMuszynaAndrzejówka410/30,0105121011_5.0001.410/3
7)
w załączniku nr 7:
a)
po lp. 292 dodaje się lp. 2921 w brzmieniu:
2921grójeckiChynów0025- Jakubowizna111,8601140603_2.0025.11
b)
po lp. 2961 dodaje się lp. 2962 w brzmieniu:
2962grójeckiChynów0050- Węszelówka291,0943140603_2.0050.29
c)
skreśla się lp. 293, 297 i 2780,
d)
po lp. 2780 dodaje się lp. 27801 w brzmieniu:
27801sokołowskiBielanyBielany- Jarosławy60611,6684142902_2.0001.606
e)
skreśla się lp. 2782,
f)
po lp. 2782 dodaje się lp. 27821 w brzmieniu:
27821sokołowskiBielanyBielany-Żyłaki441,8642142902_2.0003.44
g)
skreśla się lp. 2788,
h)
po lp. 2788 dodaje się lp. 27881 w brzmieniu:
27881sokołowskiSokołów Podlaski - GminaBartosz52/16,4085142908_2.0002.52/1
8)
w załączniku nr 8:
a)
skreśla się lp. 974,
b)
po lp. 974 dodaje się lp. 9741 w brzmieniu:
9741m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska24881,2540166101_1.0098.2488
c)
skreśla się lp. 975,
d)
po lp. 975 dodaje się lp. 9751 w brzmieniu:
9751m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska27751,8683166101_1.0098.2775
e)
skreśla się lp. 976,
f)
po lp. 976 dodaje się lp. 9761 w brzmieniu:
9761m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska10200,8556166101_1.0098.1020
g)
skreśla się lp. 977,
h)
po lp. 977 dodaje się lp. 9771 w brzmieniu:
9771m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska10210,0483166101_1.0098.1021
i)
skreśla się lp. 978,
j)
po lp. 978 dodaje się lp. 9781 w brzmieniu:
9781m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska10220,0812166101_1.0098.1022
k)
skreśla się lp. 979,
l)
po lp. 979 dodaje się lp. 9791 w brzmieniu:
9791m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska1915,3741166101_1.0098.191
m)
skreśla się lp. 980,
n)
po lp. 980 dodaje się lp. 9801 w brzmieniu:
9801m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska1920,1153166101_1.0098.192
o)
skreśla się lp. 981,
p)
po lp. 981 dodaje się lp. 9811 w brzmieniu:
9811m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska1930,1233166101_1.0098.193
q)
skreśla się lp. 982,
r)
po lp. 982 dodaje się lp. 9821 w brzmieniu:
9821m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska19423,0326166101_1.0098.194
s)
skreśla się lp. 983,
t)
po lp. 983 dodaje się lp. 9831 w brzmieniu:
9831m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska2010,0912166101_1.0098.201
u)
skreśla się lp. 984,
v)
po lp. 984 dodaje się lp. 9841 w brzmieniu:
9841m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska30540,6143166101_1.0098.3054
w)
skreśla się lp. 985,
x)
po lp. 985 dodaje się lp. 9851 w brzmieniu:
9851m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska1010,1557166101_1.0098.101
y)
skreśla się lp. 986 i 9861,
z)
po lp. 9861 dodaje się lp. 9862 i 9863 w brzmieniu:
9862m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska10330,0507166101_1.0098.1033
9863m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska30680,0140166101_1.0098.3068
za)
skreśla się lp. 9871,
zb)
po lp. 9871 dodaje się lp. 9872 w brzmieniu:
9872m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska16680,9223166101_1.0098.1668
zc)
skreśla się lp. 988,
zd)
po lp. 988 dodaje się lp. 9881 w brzmieniu:
9881m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska12563,4654166101_1.0098.1256
ze)
skreśla się lp. 989,
zf)
po lp. 989 dodaje się lp. 9891 w brzmieniu:
9891m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska30458,1124166101_1.0098.3045
zg)
skreśla się lp. 990,
zh)
po lp. 990 dodaje się lp. 9901 w brzmieniu:
9901m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska1820,0398166101_1.0098.182
zi)
skreśla się lp. 991 i 9911,
zj)
po lp. 9911 dodaje się lp. 9912 i 9913 w brzmieniu:
9912m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska1830,1502166101_1.0098.183
9913m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska17630,0181166101_1.0098.1763
zk)
skreśla się lp. 992,
zl)
po lp. 992 dodaje się lp. 9921 w brzmieniu:
9921m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska17640,6447166101_1.0098.1764
zm)
skreśla się lp. 9941,
zn)
po lp. 9941 dodaje się lp. 9942 w brzmieniu:
9942m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska11366,2561166101_1.0098.1136
zo)
skreśla się lp. 9951,
zp)
po lp. 9951 dodaje się lp. 9952 w brzmieniu:
9952m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska22142,0380166101_1.0098.2214
zq)
skreśla się lp. 996,
zr)
po lp. 996 dodaje się lp. 9961 w brzmieniu:
9961m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska9970,0184166101_1.0098.997
zs)
skreśla się lp. 997,
zt)
po lp. 997 dodaje się lp. 9971 w brzmieniu:
9971m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska9980,0054166101_1.0098.998
zu)
skreśla się lp. 998,
zv)
po lp. 998 dodaje się lp. 9981 w brzmieniu:
9981m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska9994,0527166101_1.0098.999
zw)
skreśla się lp. 999,
zx)
po lp. 999 dodaje się lp. 9991 w brzmieniu:
9991m. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska24681,0066166101_1.0098.2468
zy)
skreśla się lp. 2284,
zz)
po lp. 2284 dodaje się lp. 22841 w brzmieniu:
22841opolskiTurawaKotórz Mały781,7186160913_2.0077.AR_5.78
zza)
skreśla się lp. 2303,
zzb)
po lp. 2303 dodaje się lp. 23031 w brzmieniu:
23031opolskiTurawaZawada238/30,5634160913_2.0151.AR_13.238/3
9)
w załączniku nr 9:
a)
skreśla się lp. 207,
b)
po lp. 207 dodaje się lp. 2071 i 2072 w brzmieniu:
2071krośnieńskiWojaszówkaPrzybówka855/30,0456180709_2.0007.855/3
2072krośnieńskiWojaszówkaPrzybówka855/41,0200180709_2.0007.855/4
c)
skreśla się lp. 243,
d)
po lp. 243 dodaje się lp. 2431 w brzmieniu:
2431leżajskiNowa SarzynaSarzyna31092,7896180805_5.0003.3109
e)
skreśla się lp. 387,
f)
po lp. 387 dodaje się lp. 3871 w brzmieniu:
3871m. TarnobrzegM. Tarnobrzeg0012 Tarnobrzeg1505/450,0313186401_1.0012.1505/45
g)
skreśla się lp. 388,
h)
po lp. 388 dodaje się lp. 3881 w brzmieniu:
3881m. TarnobrzegM. Tarnobrzeg0012

Tarnobrzeg

1505/474,3926186401_1.0012.1505/47
i)
skreśla się lp. 389,
j)
po lp. 389 dodaje się lp. 3891 w brzmieniu:
3891m. TarnobrzegM. Tarnobrzeg0012 Tarnobrzeg1505/491,8854186401_1.0012.1505/49
k)
po lp. 692 dodaje się lp. 6921 w brzmieniu:
6921przemyskiMedyka0004 Medyka13240,2500181306_2.0004.1324
l)
po lp. 693 dodaje się lp. 6931 w brzmieniu:
6931przemyskiMedyka0004 Medyka13260,7800181306_2.0004.1326
m)
skreśla się lp. 1089,
n)
po lp. 1089 dodaje się lp. 10891 w brzmieniu:
10891stalowowolskiZaklików0012 Lipa1249/4514,4760181805_5.0012.1249/45
o)
po lp. 1442 dodaje się lp. 14421 w brzmieniu:
14421tarnobrzeskiGrębówŻupawa52580,2900182003_2.0008.5258
10)
w załączniku nr 11:
a)
po lp. 898 dodaje się lp. 8981 w brzmieniu:
8981kartuskiŻukowoRębiechowo610,2700220508_5.0016.61
b)
skreśla się lp. 1215,
c)
po lp. 1275 dodaje się lp. 12751 w brzmieniu:
12751lęborskiNowa Wieś LęborskaLubowidz113/52,1731220804_2.0011.113/5
d)
skreśla się lp. 18361,
e)
po lp. 18362 dodaje się lp. 18363 w brzmieniu:
18363m. GdańskGdańsk M.Osowa1710,0677226101_1.0001.171
f)
po lp. 2368 dodaje się lp. 23681 i 23682 w brzmieniu:
23681m. GdyniaGdynia M.Leszczynki1740,0741226201_1.0018.174
23682m. GdyniaGdynia M.Leszczynki1750,7896226201_1.0018.175
g)
po lp. 2370 dodaje się lp. 23701 i 23702 w brzmieniu:
23701m. GdyniaGdynia M.Leszczynki1940,3609226201_1.0018.194
23702m. GdyniaGdynia M.Leszczynki1950,1256226201_1.0018.195
11)
w załączniku nr 12:
a)
skreśla się lp. 2530,
b)
po lp. 2530 dodaje się lp. 25301 w brzmieniu:
25301częstochowskiKruszyna0010 Widzów33590,1872240408_2.0010.3359
c)
skreśla się lp. 2531,
d)
po lp. 2531 dodaje się lp. 25311 w brzmieniu:
25311częstochowskiKruszyna0010 Widzów417515,3096240408_2.0010.4175
e)
skreśla się lp. 7010,
f)
po lp. 7010 dodaje się lp. 70101 w brzmieniu:
70101m. JaworznoJaworzno M.1223090,0695246801_1.0122.309
g)
skreśla się lp. 7011,
h)
po lp. 7011 dodaje się lp. 70111 w brzmieniu:
70111m. JaworznoJaworzno M.1224500,5110246801_1.0122.450
i)
skreśla się lp. 7012,
j)
po lp. 7012 dodaje się lp. 70121 w brzmieniu:
70121m. JaworznoJaworzno M.1224520,4793246801_1.0122.452
k)
skreśla się lp. 7013,
l)
po lp. 7013 dodaje się lp. 70131 w brzmieniu:
70131m. JaworznoJaworzno M.1224590,2281246801_1.0122.459
m)
skreśla się lp. 7014,
n)
po lp. 7014 dodaje się lp. 70141 w brzmieniu:
70141m. JaworznoJaworzno M.1224690,4794246801_1.0122.469
o)
skreśla się lp. 7015,
p)
po lp. 7015 dodaje się lp. 70151 w brzmieniu:
70151m. JaworznoJaworzno M.1224741,0725246801_1.0122.474
q)
skreśla się lp. 7016,
r)
po lp. 7016 dodaje się lp. 70161 w brzmieniu:
70161m. JaworznoJaworzno M.1224780,3540246801_1.0122.478
s)
skreśla się lp. 7017,
t)
po lp. 7017 dodaje się lp. 70171-70174 w brzmieniu:
70171m. JaworznoJaworzno1225230,3513246801_1.0122.523
70172m. JaworznoJaworzno1225240,2347246801_1.0122.524
70173m. JaworznoJaworzno1225250,0724246801_1.0122.525
70174m. JaworznoJaworzno1225264,1770246801_1.0122.526
u)
skreśla się lp. 7018,
v)
po lp. 7018 dodaje się lp. 70181 w brzmieniu:
70181m. JaworznoJaworzno M.1224930,2934246801_1.0122.493
w)
skreśla się lp. 7019,
x)
po lp. 7019 dodaje się lp. 70191 w brzmieniu:
70191m. JaworznoJaworzno M.1224940,1328246801_1.0122.494
y)
skreśla się lp. 7020,
z)
po lp. 7020 dodaje się lp. 70201 w brzmieniu:
70201m. JaworznoJaworzno M.1225060,2821246801_1.0122.506
za)
skreśla się lp. 7021,
zb)
po lp. 7021 dodaje się lp. 70211 w brzmieniu:
70211m. JaworznoJaworzno M.1225070,0791246801_1.0122.507
zc)
skreśla się lp. 7022,
zd)
po lp. 7022 dodaje się lp. 70221 w brzmieniu:
70221m. JaworznoJaworzno M.1224440,2071246801_1.0122.444
ze)
skreśla się lp. 7023,
zf)
po lp. 7023 dodaje się lp. 70231 w brzmieniu:
70231m. JaworznoJaworzno M.31514851,6813246801_1.0315.1485
zg)
skreśla się lp. 7024,
zh)
po lp. 7024 dodaje się lp. 70241 w brzmieniu:
70241m. JaworznoJaworzno M.31536330,0149246801_1.0315.3633
zi)
skreśla się lp. 7025,
zj)
po lp. 7025 dodaje się lp. 70251 w brzmieniu:
70251m. JaworznoJaworzno M.31536380,0252246801_1.0315.3638
zk)
skreśla się lp. 7026,
zl)
po lp. 7026 dodaje się lp. 70261 w brzmieniu:
70261m. JaworznoJaworzno M.31537116,3239246801_1.0315.3711
zm)
skreśla się lp. 7027,
zn)
po lp. 7027 dodaje się lp. 70271 w brzmieniu:
70271m. JaworznoJaworzno M.315372610,8146246801_1.0315.3726
zo)
skreśla się lp. 7028,
zp)
po lp. 7028 dodaje się lp. 70281 w brzmieniu:
70281m. JaworznoJaworzno M.9058810,7167246801_1.0090.588
zq)
skreśla się lp. 7029,
zr)
po lp. 7029 dodaje się lp. 70291 w brzmieniu:
70291m. JaworznoJaworzno M.906080,0353246801_1.0090.608
zs)
skreśla się lp. 7030,
zt)
po lp. 7030 dodaje się lp. 70301 w brzmieniu:
70301m. JaworznoJaworzno M.906090,0083246801_1.0090.609
zu)
skreśla się lp. 7031,
zv)
po lp. 7031 dodaje się lp. 70311 w brzmieniu:
70311m. JaworznoJaworzno M.906852,8669246801_1.0090.685
zw)
skreśla się lp. 7032,
zx)
po lp. 7032 dodaje się lp. 70321 w brzmieniu:
70321m. JaworznoJaworzno M.907051,5761246801_1.0090.705
zy)
skreśla się lp. 7033,
zz)
po lp. 7033 dodaje się lp. 70331 w brzmieniu:
70331m. JaworznoJaworzno M.907061,6767246801_1.0090.706
zza)
skreśla się lp. 7034,
zzb)
po lp. 7034 dodaje się lp. 70341 w brzmieniu:
70341m. JaworznoJaworzno M.907380,4166246801_1.0090.738
zzc)
skreśla się lp. 7035,
zzd)
po lp. 7035 dodaje się lp. 70351 w brzmieniu:
70351m. JaworznoJaworzno M.9073922,0379246801_1.0090.739
zze)
skreśla się lp. 7036,
zzf)
po lp. 7036 dodaje się lp. 70361 w brzmieniu:
70361m. JaworznoJaworzno M.907400,0555246801_1.0090.740
zzg)
skreśla się lp. 7037,
zzh)
po lp. 7037 dodaje się lp. 70371 w brzmieniu:
70371m. JaworznoJaworzno M.907411,7032246801_1.0090.741
zzi)
skreśla się lp. 7038,
zzj)
po lp. 7038 dodaje się lp. 70381 w brzmieniu:
70381m. JaworznoJaworzno M.9074219,0497246801_1.0090.742
zzk)
skreśla się lp. 7039,
zzl)
po lp. 7039 dodaje się lp. 70391 w brzmieniu:
70391m. JaworznoJaworzno M.9074314,4484246801_1.0090.743
zzm)
skreśla się lp. 7040,
zzn)
po lp. 7040 dodaje się lp. 70401 w brzmieniu:
70401m. JaworznoJaworzno M.907440,2495246801_1.0090.744
zzo)
skreśla się lp. 7041,
zzp)
po lp. 7041 dodaje się lp. 70411 w brzmieniu:
70411m. JaworznoJaworzno M.907470,1094246801_1.0090.747
zzq)
skreśla się lp. 7042,
zzr)
po lp. 7042 dodaje się lp. 70421 w brzmieniu:
70421m. JaworznoJaworzno M.907490,2832246801_1.0090.749
zzs)
skreśla się lp. 7043,
zzt)
po lp. 7043 dodaje się lp. 70431 w brzmieniu:
70431m. JaworznoJaworzno M.907500,6570246801_1.0090.750
zzu)
skreśla się lp. 7044,
zzv)
po lp. 7044 dodaje się lp. 70441 w brzmieniu:
70441m. JaworznoJaworzno M.907510,3540246801_1.0090.751
zzw)
skreśla się lp. 7045,
zzx)
po lp. 7045 dodaje się lp. 70451 w brzmieniu:
70451m. JaworznoJaworzno M.907520,0090246801_1.0090.752
zzy)
skreśla się lp. 7046,
zzz)
po lp. 7046 dodaje się lp. 70461 w brzmieniu:
70461m. JaworznoJaworzno M.907530,0608246801_1.0090.753

zzza) skreśla się lp. 7047,

zzzb) po lp. 7047 dodaje się lp. 70471 w brzmieniu:

70471m. JaworznoJaworzno M.907540,6028246801_1.0090.754

zzzc) skreśla się lp. 7048,

zzzd) po lp. 7048 dodaje się lp. 70481 w brzmieniu:

70481m. JaworznoJaworzno M.907550,0328246801_1.0090.755

zzze) skreśla się lp. 7049,

zzzf) po lp. 7049 dodaje się lp. 70491 w brzmieniu:

70491m. JaworznoJaworzno M.907560,0268246801_1.0090.756

zzzg) skreśla się lp. 7050,

zzzh) po lp. 7050 dodaje się lp. 70501 w brzmieniu:

70501m. JaworznoJaworzno M.907570,0201246801_1.0090.757

zzzi) skreśla się lp. 7051,

zzzj) po lp. 7051 dodaje się lp. 70511 w brzmieniu:

70511m. JaworznoJaworzno M.907580,0065246801_1.0090.758

zzzk) skreśla się lp. 7052,

zzzl) po lp. 7052 dodaje się lp. 70521 w brzmieniu:

70521m. JaworznoJaworzno M.907590,1267246801_1.0090.759

zzzm) skreśla się lp. 7053,

zzzn) po lp. 7053 dodaje się lp. 70531 w brzmieniu:

70531m. JaworznoJaworzno M.907601,3004246801_1.0090.760

zzzo) skreśla się lp. 7054,

zzzp) po lp. 7054 dodaje się lp. 70541 w brzmieniu:

70541m. JaworznoJaworzno M.9076163,4557246801_1.0090.761

zzzq) skreśla się lp. 7055,

zzzr) po lp. 7055 dodaje się lp. 70551 w brzmieniu:

70551m. JaworznoJaworzno M.907620,5337246801_1.0090.762

zzzs) skreśla się lp. 7056,

zzzt) po lp. 7056 dodaje się lp. 70561 w brzmieniu:

70561m. JaworznoJaworzno M.907630,0722246801_1.0090.763

zzzu) skreśla się lp. 7057,

zzzv) po lp. 7057 dodaje się lp. 70571 w brzmieniu:

70571m. JaworznoJaworzno M.907640,1472246801_1.0090.764

zzzw) skreśla się lp. 7058,

zzzx) po lp. 7058 dodaje się lp. 70581 w brzmieniu:

70581m. JaworznoJaworzno M.907650,7814246801_1.0090.765

zzzy) skreśla się lp. 7059,

zzzz) po lp. 7059 dodaje się lp. 70591 w brzmieniu:

70591m. JaworznoJaworzno M.12216200,1828246801_1.0122.1620

zzzza) skreśla się lp. 7060,

zzzzb) po lp. 7060 dodaje się lp. 70601 w brzmieniu:

70601m. JaworznoJaworzno M.122162511,8911246801_1.0122.1625

zzzzc) skreśla się lp. 7061,

zzzzd) po lp. 7061 dodaje się lp. 70611 w brzmieniu:

70611m. JaworznoJaworzno M.12216286,6414246801_1.0122.1628

zzzze) skreśla się lp. 7062,

zzzzf) po lp. 7062 dodaje się lp. 70621 w brzmieniu:

70621m. JaworznoJaworzno M.12216343,0963246801_1.0122.1634

zzzzg) skreśla się lp. 7063,

zzzzh) po lp. 7063 dodaje się lp. 70631 w brzmieniu:

70631m. JaworznoJaworzno M.12216360,0308246801_1.0122.1636
12)
w załączniku nr 13:
a)
skreśla się lp. 326,
b)
po lp. 326 dodaje się lp. 3261 w brzmieniu:
3261jędrzejowskiMałogoszcz - obszar wiejski17 Zakrucze10/50,4511260203_5.0017.10/5
c)
skreśla się lp. 2529 i 2531;
13)
w załączniku nr 15 skreśla się lp. 2040, 4046 i 4052;
14)
w załączniku nr 16 lp. 70 otrzymuje brzmienie:
70choszczeńskiBierzwnikRębusz112/120,4540320201_2.0005.112/12
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Inf. z 2020 r. poz. 47, z 2021 r. poz. 2, 4, 8, 19, 26, 28, 31, 33, 35, 44, 49, 50, 51 i 53 oraz z 2022 r. poz. 3, 5, 9 i 10.