Departmental acts

Pełnomocnik Ministra Finansów do spraw Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Dz.Urz.MF.2020.29 | zarządzenie z dnia 5 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.28 | zarządzenie z dnia 3 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.12 | zarządzenie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Podanie do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.11 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie sektora rybactwa.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.10 | zarządzenie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie sektora rybactwa.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.10 | zarządzenie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie sektora rybactwa.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.10 | zarządzenie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano w 2019 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MON.2020.41 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2020.13 | zarządzenie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.9 | zarządzenie z dnia 3 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.8 | zarządzenie z dnia 3 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2020.10 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2020.9 | komunikat z dnia 21 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.GUS.2020.8 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2020.22 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2020.8 | zarządzenie z dnia 2 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zespół roboczy do spraw reformy systemu planowania przestrzennego.

Dz.Urz.MR.2020.5 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zespół roboczy do spraw reformy systemu planowania przestrzennego.

Dz.Urz.MR.2020.5 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Termin sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2020.6 | komunikat z dnia 27 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Termin sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2020.6 | komunikat z dnia 27 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie i tryb działania Społecznej Rady Sportu.

Dz.Urz.MSpor.2020.17 | zarządzenie z dnia 3 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie powołania Komitetu Honorowego Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r.

Dz.Urz.MSpor.2020.16 | decyzja z dnia 2 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku.

Dz.Urz.ULC.2020.13 | ogłoszenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku.

Dz.Urz.ULC.2020.12 | ogłoszenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2020.11 | ogłoszenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Poznań-Ławica.

Dz.Urz.ULC.2020.10 | ogłoszenie z dnia 24 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania szczegółowych rozwiązań istotnych w obszarze chorób rzadkich.

Dz.Urz.MZ.2020.15 | zarządzenie z dnia 2 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania szczegółowych rozwiązań istotnych w obszarze chorób rzadkich.

Dz.Urz.MZ.2020.15 | zarządzenie z dnia 2 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2020.14 | obwieszczenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy