Departmental acts

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Polityka rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.27 | zarządzenie z dnia 19 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Polityka rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.27 | zarządzenie z dnia 19 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii w związku z COVID-19.

Dz.Urz.MK.2020.26 | zarządzenie z dnia 19 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.25 | zarządzenie z dnia 20 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Grupy udzielające wsparcia grupom realizacyjnym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2020.12 | zarządzenie z dnia 18 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej.

Dz.Urz.MON.2020.82 | decyzja z dnia 15 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.36 | zarządzenie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Lublinie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.34 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Muzeum Narodowego w Lublinie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.33 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.29 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.30 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.30 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2020.118 | zarządzenie z dnia 13 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2020.31 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2020.31 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2020.120 | zarządzenie z dnia 13 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MKiDN.2020.32 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MKiDN.2020.32 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.28 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.28 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Turystyki Wiejskiej.

Dz.Urz.MRiRW.2020.12 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Procedura zarządzania i kontroli finansowej budżetu.

Dz.Urz.MFiPR.2020.17 | zarządzenie z dnia 14 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.79 | decyzja z dnia 12 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za kwiecień 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.63 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za kwiecień 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.62 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2020.60 | zarządzenie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.11 | zarządzenie z dnia 11 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.61 | zarządzenie z dnia 8 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika do spraw górnictwa węgla kamiennego.

Dz.Urz.MAP.2020.10 | zarządzenie z dnia 11 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zarządzania kryzysowego w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2020.4/5.39 | decyzja z dnia 11 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2020-2024.

B.I.LP.2020.4/5.37 | decyzja z dnia 10 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Decyzji w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.

B.I.LP.2020.4/5.36 | decyzja z dnia 10 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2020-2023.

B.I.LP.2020.4/5.41 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2020-2023.

B.I.LP.2020.4/5.41 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.59 | postanowienie z dnia 7 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Pierwsze posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2020-2023.

B.I.LP.2020.4/5.43 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Doliny Baryczy" na lata 2020-2024.

B.I.LP.2020.4/5.44 | decyzja z dnia 17 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący