Departmental acts

Ustalenie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.11 | zarządzenie z dnia 11 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.61 | zarządzenie z dnia 8 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika do spraw górnictwa węgla kamiennego.

Dz.Urz.MAP.2020.10 | zarządzenie z dnia 11 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zarządzania kryzysowego w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2020.4/5.39 | decyzja z dnia 11 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2020-2024.

B.I.LP.2020.4/5.37 | decyzja z dnia 10 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Decyzji w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.

B.I.LP.2020.4/5.36 | decyzja z dnia 10 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2020-2023.

B.I.LP.2020.4/5.41 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2020-2023.

B.I.LP.2020.4/5.41 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.59 | postanowienie z dnia 7 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Pierwsze posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2020-2023.

B.I.LP.2020.4/5.43 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Doliny Baryczy" na lata 2020-2024.

B.I.LP.2020.4/5.44 | decyzja z dnia 17 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.23 | zarządzenie z dnia 8 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie i zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Dz.Urz.GUM.2020.7 | obwieszczenie z dnia 7 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych.

Dz.Urz.NDAP.2020.10 | zarządzenie z dnia 7 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie Instrukcji działania Zespołów Ochrony Lasu.

B.I.LP.2020.4/5.33 | zarządzenie z dnia 13 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie stałego zespołu zadaniowego do spraw Straży Leśnej.

B.I.LP.2020.4/5.32 | zarządzenie z dnia 5 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Drzewa mateczne uznane w 2019 roku.

B.I.LP.2020.4/5.31 | zarządzenie z dnia 3 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.35 | zarządzenie z dnia 7 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie sprawozdania LPIR-8 ''Plan/Wykonanie cięć w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe".

B.I.LP.2020.4/5.29 | zarządzenie z dnia 3 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku.

Dz.Urz.MS.2020.112 | zarządzenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2020.111 | zarządzenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2020.111 | zarządzenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe dni wolne od pracy w 2020 r.

Dz.Urz.PKRUS.2020.5 | komunikat z dnia 6 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.57 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.58 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Komisji Egzaminacyjnej.

Dz.Urz.MF.2020.58 | decyzja z dnia 4 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.55 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.56 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.54 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Wykonywanie zadań obronnych w 2020 roku.

Dz.Urz.GITD.2020.15 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Odwołanie członka Komisji Egzaminacyjnej.

Dz.Urz.MF.2020.57 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Zespołu do spraw ograniczenia ubóstwa energetycznego w Polsce.

Dz.Urz.MK.2020.24 | zarządzenie z dnia 3 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2020.10 | obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2020.75 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie kryteriów wartościowania dokumentacji akt osobowych studentów oraz prac dyplomowych.

Dz.Urz.NDAP.2020.8 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.76 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki inwestycyjne przyznanych poszczególnym jednostkom na 2020 r.

Dz.Urz.MKiDN.2020.27 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.9 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2020".

Dz.Urz.NDAP.2020.7 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MR.2020.10 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc