Departmental acts

Zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.59 | zarządzenie z dnia 13 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dz.Urz.KGPSP.2011.2.12 | zarządzenie z dnia 13 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.21.317 | decyzja z dnia 13 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Procedura nadzoru nad działalnością finansową placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.63 | zarządzenie z dnia 12 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do użytkowania w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej "Systemu Przetwarzania Danych".

Dz.Urz.KGPSP.2011.2.15 | decyzja z dnia 12 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej".

Dz.Urz.MON.2011.21.315 | decyzja z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej".

Dz.Urz.MON.2011.21.315 | decyzja z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku w Ministerstwie Obrony Narodowej "Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Obrony Narodowej".

Dz.Urz.MON.2011.21.316 | decyzja z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku w Ministerstwie Obrony Narodowej "Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Obrony Narodowej".

Dz.Urz.MON.2011.21.316 | decyzja z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2011.8.68 | obwieszczenie z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dz.Urz.MZ.2011.8.66 | zarządzenie z dnia 11 października 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dnia wolnego od służby w Agencji Wywiadu.

Dz.Urz.AW.2011.1.7 | decyzja z dnia 11 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MI.2011.12.63 | decyzja z dnia 10 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2011.8.38 | obwieszczenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok.

NFZ.2011.37.58 | zarządzenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.20.311 | pełnomocnictwo z dnia 7 października 2011 r. | Akt indywidualny

Termin egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2011.10.38 | komunikat z dnia 7 października 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2011.10.39 | komunikat z dnia 7 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

Dz.Urz.NBP.2011.15.16 | zarządzenie z dnia 7 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby.

B.I.LP.2011.11.91 | zarządzenie z dnia 6 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.15 | zarządzenie z dnia 6 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie zmian danych na liście doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2011.10.37 | komunikat z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Polskiemu Centrum Akredytacji.

Dz.Urz.MG.2011.3.33 | zarządzenie z dnia 5 października 2011 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2011.8.37 | obwieszczenie z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2011.21.312 | zarządzenie z dnia 5 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012.

Dz.Urz.MKiDN.2011.7.65 | zarządzenie z dnia 4 października 2011 r. | Akt utracił moc

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012.

Dz.Urz.MKiDN.2011.7.65 | zarządzenie z dnia 4 października 2011 r. | Akt utracił moc

Standardy wyłaniania kandydatów na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku.

Dz.Urz.KNF.2011.11.41 | uchwała z dnia 4 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Dz.Urz.MI.2011.11.56 | zarządzenie z dnia 4 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.87 | zarządzenie z dnia 4 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw współpracy z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.86 | zarządzenie z dnia 3 października 2011 r. | Akt jednorazowy