Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.12.43 | zarządzenie z dnia 20 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 1387/10.

Dz.Urz.ULC.2011.16.99 | komunikat z dnia 19 października 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 361/07.

Dz.Urz.ULC.2011.16.97 | komunikat z dnia 19 października 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 506/10.

Dz.Urz.ULC.2011.16.98 | komunikat z dnia 19 października 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.21.324 | upoważnienie z dnia 18 października 2011 r. | Akt indywidualny

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2011.41.68 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2011.41.68 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2011.41.68 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ.2011.41.66 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ.2011.41.66 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ.2011.41.66 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ.2011.41.66 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2011.41.67 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2011.41.67 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2011.41.67 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2011.41.67 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2011.41.67 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2011.41.67 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.12.50 | komunikat z dnia 18 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.12.48 | obwieszczenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.12.49 | obwieszczenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt nienormatywny

Utrata mocy decyzji nr 241/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 października 2010 r.

Dz.Urz.CBA.2011.1.57 | decyzja z dnia 18 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych".

Dz.Urz.MON.2011.21.320 | decyzja z dnia 18 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych".

Dz.Urz.MON.2011.21.320 | decyzja z dnia 18 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia.

Dz.Urz.KGP.2011.9.66 | decyzja z dnia 18 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.12.41 | zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.21.319 | decyzja z dnia 17 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

NFZ.2011.40.65 | zarządzenie z dnia 17 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

NFZ.2011.40.65 | zarządzenie z dnia 17 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

NFZ.2011.40.65 | zarządzenie z dnia 17 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

NFZ.2011.40.65 | zarządzenie z dnia 17 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

NFZ.2011.40.65 | zarządzenie z dnia 17 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

NFZ.2011.40.65 | zarządzenie z dnia 17 października 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

NFZ.2011.40.65 | zarządzenie z dnia 17 października 2011 r. | Akt utracił moc

Program Szczepień Ochronnych na rok 2011.

Dz.Urz.MZ.2011.8.70 | komunikat z dnia 17 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie dysponowania danymi z informatycznych systemów akcyzowych.

Dz.Urz.MF.2011.8.36 | zarządzenie z dnia 17 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Komunikacja wewnętrzna w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2011.11.95 | zarządzenie z dnia 14 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków i sposobów dostępu Policji do danych Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dz.Urz.KGP.2011.9.65 | decyzja z dnia 14 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.16 | zarządzenie z dnia 14 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2011.39.64 | zarządzenie z dnia 14 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Organizowanie i prowadzenie działań pościgowych oraz działań blokadowych przez Straż Graniczną.

Dz.Urz.KGSG.2011.11.39 | zarządzenie z dnia 13 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Organizowanie i prowadzenie działań pościgowych oraz działań blokadowych przez Straż Graniczną.

Dz.Urz.KGSG.2011.11.39 | zarządzenie z dnia 13 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.59 | zarządzenie z dnia 13 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dz.Urz.KGPSP.2011.2.12 | zarządzenie z dnia 13 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.21.317 | decyzja z dnia 13 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Procedura nadzoru nad działalnością finansową placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.63 | zarządzenie z dnia 12 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do użytkowania w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej "Systemu Przetwarzania Danych".

Dz.Urz.KGPSP.2011.2.15 | decyzja z dnia 12 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej".

Dz.Urz.MON.2011.21.315 | decyzja z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej".

Dz.Urz.MON.2011.21.315 | decyzja z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku w Ministerstwie Obrony Narodowej "Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Obrony Narodowej".

Dz.Urz.MON.2011.21.316 | decyzja z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku w Ministerstwie Obrony Narodowej "Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Obrony Narodowej".

Dz.Urz.MON.2011.21.316 | decyzja z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2011.8.68 | obwieszczenie z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dz.Urz.MZ.2011.8.66 | zarządzenie z dnia 11 października 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dnia wolnego od służby w Agencji Wywiadu.

Dz.Urz.AW.2011.1.7 | decyzja z dnia 11 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MI.2011.12.63 | decyzja z dnia 10 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2011.8.38 | obwieszczenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok.

NFZ.2011.37.58 | zarządzenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt obowiązujący