Departmental acts

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.78 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.78 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.78 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.78 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2014.140 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

Dz.Urz.MON.2014.139 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej Komandosów.

Dz.Urz.MON.2014.142 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSW.2014.31 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Sposób sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego.

Dz.Urz.KGP.2014.36 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.31 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.137 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.3 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2014.135 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2014.136 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2014.53 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.75 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSW.2014.27 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSW.2014.28 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSW.2014.29 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSW.2014.29 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny