Departmental acts

Organizacja oraz regulamin działania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

Dz.Urz.MIniR.2014.33 | zarządzenie z dnia 7 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Organizacja oraz regulamin działania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

Dz.Urz.MIniR.2014.33 | zarządzenie z dnia 7 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego.

Dz.Urz.MON.2014.155 | decyzja z dnia 7 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze.

Dz.Urz.GUS.2014.18 | zarządzenie z dnia 7 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Komisji do spraw Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.

Dz.Urz.MŚ.2014.35 | zarządzenie z dnia 6 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nagrody Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego.

Dz.Urz.MSZ.2014.13 | zarządzenie z dnia 6 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Określenie wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2014.151 | decyzja z dnia 2 maja 2014 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.143 | upoważnienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.80 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.80 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.80 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.80 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.80 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.80 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.80 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.80 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2014.102 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie wyróżniającej nazwy "Ziemi Wałeckiej" 104. Batalionowi Zabezpieczenia.

Dz.Urz.MON.2014.147 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2014 rok.

B.I.LP.2014.6.38 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji i ustanowienie Święta 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

Dz.Urz.MON.2014.148 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 31. Batalion Radiotechniczny.

Dz.Urz.MON.2014.146 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MSWiA.2014.32 | obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu Kolegium Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.6.39 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich.

Dz.Urz.MIniR.2014.32 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Święta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2014.144 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.6.46 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.6.44 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2014.6.45 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2014.7 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2014.21 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.33 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.78 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.78 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.78 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.78 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.78 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2014.140 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

Dz.Urz.MON.2014.139 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej Komandosów.

Dz.Urz.MON.2014.142 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2014.31 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny