Departmental acts

Ogłoszenie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 4444.

Dz.Urz.ULC.2014.26 | wytyczne z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołani członkowie Komitetu Polityki Naukowej.

Dz.Urz.MNiSW.2014.28 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.17 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.15 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Szczegółowy sposób wykonywania przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe

Dz.Urz.KGSG.2014.69 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób wykonywania przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe

Dz.Urz.KGSG.2014.69 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób wykonywania przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe

Dz.Urz.KGSG.2014.69 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób wykonywania przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe

Dz.Urz.KGSG.2014.69 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2014.67 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wykaz lotnisk użytku publicznego, które w ciągu 2012 r. obsłużyły więcej niż 5 000 000 pasażerów.

Dz.Urz.ULC.2014.29 | ogłoszenie z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

Dz.Urz.GIOŚ.2014.3 | porozumienie z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2014.10 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2014.10 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2014.25 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 8/13.

Dz.Urz.MSP.2014.2 | wyrok z dnia 14 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2014.24 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy