Departmental acts

Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

Dz.Urz.GIOŚ.2014.3 | porozumienie z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2014.10 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2014.10 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2014.25 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 8/13.

Dz.Urz.MSP.2014.2 | wyrok z dnia 14 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2014.24 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Święta Akademii Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.129 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego.

Dz.Urz.MON.2014.128 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT.

Dz.Urz.KGP.2014.34 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.22 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce.

Dz.Urz.MS.2014.99 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.

Dz.Urz.MRiRW.2014.7 | obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MIniR.2014.30 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.127 | upoważnienie z dnia 9 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Dz.Urz.KGPSP.2014.11 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dz.Urz.KGPSP.2014.12 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia do użytku "Zasad utrzymania i ewidencji obiektów specjalnych".

Dz.Urz.MON.2014.124 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja podmiotu leczniczego Aresztu Śledczego w Chełmnie.

Dz.Urz.MS.2014.93 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego Aresztu Śledczego w Inowrocławiu.

Dz.Urz.MS.2014.95 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Postępowanie policjantów w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego.

Dz.Urz.KGP.2014.32 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Postępowanie policjantów w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego.

Dz.Urz.KGP.2014.32 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Postępowanie policjantów w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego.

Dz.Urz.KGP.2014.32 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2014.10 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki okolicznościowej "Marynarz Okrętów Podwodnych".

Dz.Urz.MON.2014.122 | decyzja z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Dz.Urz.MON.2014.119 | decyzja z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny