Professional association acts

Kodeks etyki kuratora sądowego.

Kurat.2004.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2004 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie projektów standardów nauczania.

RGSW.2004.4.22 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt nieoceniany

Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2004.4.20 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o utworzeniu Akademii Bezpieczeństwa Cywilnego.

RGSW.2004.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2004 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Zasad Etyki Radcy Prawnego.

Radc.2004.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2004 r. | Akt nieoceniany

Zm.: "Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów".

Radc.2004.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2004 r. | Akt nieoceniany

Zakres działania i zasady wynagradzania wizytatorów.

Adwok.2004.3.6 | uchwała z dnia 6 marca 2004 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłaty za wpis na listę kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2004.2.17 | uchwała z dnia 17 lutego 2004 r. | Akt nieoceniany

Kryteria podziału dotacji budżetowej na działalność uczelni artystycznych w 2004 r.

RGSW.2004.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt nieoceniany

Kryteria stosowania przez szkoły wyższe nazwy "akademia", "politechnika" oraz "uniwersytet".

RGSW.2004.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie "kosmetologia".

RGSW.2004.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie projektów standardów nauczania.

RGSW.2004.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt nieoceniany

Sposób finansowania legitymacji doradcy podatkowego z wbudowanym mikroprocesorem kryptograficznym.

Podat.2004.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2004 r. | Akt nieoceniany

Plan zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2004.

Podat.2004.2.4 | uchwała z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2004.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2004 r. | Akt nieoceniany

Powierzenie szkołom wyższym przeprowadzenia w 2004 r. ogólnopolskich olimpiad.

RGSW.2004.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2004 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Lekarz.2004.1.2 | obwieszczenie z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt nieoceniany

Cykl szkoleniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Rewid.2003.12.16 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Udział biegłego rewidenta w innej formie szkolenia.

Rewid.2003.12.16 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Składka członkowska w samorządzie radców prawnych i zasady jej podziału.

Radc.2003.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu "Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów".

Radc.2003.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Standardy nauczania dla kierunku studiów "transport".

RGSW.2003.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Uchwała w sprawie ustawy o finansowaniu nauki.

RGSW.2003.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Zasady podziału środków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 r. dla uczelni morskich.

RGSW.2003.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Wybór ubezpieczyciela.

Podat.2003.12.3 | uchwała z dnia 3 grudnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała nr 2 KRRP z dnia 16 grudnia 1983 r.

Radc.2003.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2003 r. | Akt nieoceniany

Standardy nauczania dla kierunku lekarskiego.

RGSW.2003.11.12 | uchwała z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt nieoceniany

Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki.

RGSW.2003.11.12 | uchwała z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt nieoceniany

Wytyczne działania samorządu radców prawnych w latach 2003-2007.

Radc.2003.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2003 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie Zasad Etyki Radcy Prawnego.

Radc.2003.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2003 r. | Akt nieoceniany

Wsparcie działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zmiany ustawy "Ordynacja Podatkowa".

Podat.2003.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2003 r. | Akt nieoceniany

Rozkładanie na raty zaległych składek.

Podat.2003.11.5 | uchwała z dnia 5 listopada 2003 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie nowego kierunku studiów pod nazwą "polityka społeczna".

RGSW.2003.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie nowego kierunku studiów pod nazwą "statystyka".

RGSW.2003.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2003.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie projektów standardów nauczania.

RGSW.2003.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Tryb wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy.

Podat.2003.10.8 | uchwała z dnia 8 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Działanie doradców podatkowych jako pełnomocników.

Podat.2003.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu Sądów Dyscyplinarnych.

Podat.2003.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu wykonywania orzeczeń dyscyplinarnych.

Podat.2003.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Wysokość zryczałtowanej opłaty na pokrycie kosztów postępowania przed Sądami Dyscyplinarnymi.

Podat.2003.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Podział składki członkowskiej.

Lekarz.2003.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Sytuacja w ochronie zdrowia.

Lekarz.2003.9.20 | stanowisko z dnia 20 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Lekarz.2003.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu obrad Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2003.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Porządek obrad Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2003.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Regulamin obrad Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2003.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wyborów Przewodniczącego Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2003.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie w Uniwersytecie Szczecińskim Wydziału Teologicznego.

RGSW.2003.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2003 r. | Akt nieoceniany