Professional association acts

Praktyki kandydatów na doradców podatkowych.

Podat.2003.9.9 | stanowisko z dnia 9 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Pismo Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r.

Sędz.2003.9.4 | uchwała z dnia 4 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Zakaz wydawania oryginału aktu notarialnego.

Notar.2003.8.9 | uchwała z dnia 9 sierpnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Regulamin urzędowania Krajowej Rady Notarialnej.

Notar.2003.8.8 | uchwała z dnia 8 sierpnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Wspólne stanowisko w sprawie stosowania w praktyce notarialnej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Notar.2003.7.11 | stanowisko z dnia 11 lipca 2003 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Programowej Biuletynu KIDP.

Podat.2003.7.8 | uchwała z dnia 8 lipca 2003 r. | Akt nieoceniany

Określenie podstawowych zasad współpracy zagranicznej Notariatu Polskiego.

Notar.2003.7.4 | uchwała z dnia 4 lipca 2003 r. | Akt nieoceniany

Zasady uczestnictwa przedstawicieli Notariatu Polskiego w delegacjach zagranicznych.

Notar.2003.7.4 | uchwała z dnia 4 lipca 2003 r. | Akt nieoceniany

Wstępny projekt ustawy pn. "Prawo o szkolnictwie wyższym".

RGSW.2003.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2003 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

RGSW.2003.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt nieoceniany

Plan zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2003.

Podat.2003.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt nieoceniany

Realizacja podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Podat.2003.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Rzeczn.2003.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt nieoceniany

Zasady udzielania przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych patronatu.

Podat.2003.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt nieoceniany

Zadanie zlecone dotyczące tworzenia mini- laboratoriów komputerowych w szkołach średnich.

RGSW.2003.5.15 | uchwała z dnia 15 maja 2003 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie projektów standardów nauczania.

RGSW.2003.5.15 | uchwała z dnia 15 maja 2003 r. | Akt nieoceniany

Kontakty Krajowej Rady Doradców Podatkowych z czasopismami i wydawnictwami podatkowymi.

Podat.2003.5.13 | uchwała z dnia 13 maja 2003 r. | Akt nieoceniany

Opłacanie składek członkowskich rekomendowane przez Komisję do spraw Wewnątrzkorporacyjnych.

Podat.2003.5.13 | stanowisko z dnia 13 maja 2003 r. | Akt nieoceniany

Zakaz uczestniczenia przez notariuszy w przetargach lub konkursach na czynności notarialne.

Notar.2003.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Przywrócenie na maturze obowiązkowego egzaminu z matematyki.

RGSW.2003.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie projektów standardów nauczania.

RGSW.2003.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2003 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Sędz.2003.4.9 | uchwała z dnia 9 kwietnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Ograniczenie udziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w niektórych obszarach gospodarczych.

Podat.2003.4.3 | uchwała z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Postępowanie wobec doradców, którzy nie opłacają składek członkowskich.

Podat.2003.4.2 | uchwała z dnia 2 kwietnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie projektów standardów nauczania.

RGSW.2003.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2003 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.

Sędz.2003.2.19 | uchwała z dnia 19 lutego 2003 r. | Akt nieoceniany

Kryteria podziału środków z budżetu państwa na działalność uczelni artystycznych w 2003r.

RGSW.2003.2.13 | uchwała z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt nieoceniany

Kryteria podziału środków z budżetu państwa na działalność uczelni morskich w 2003 r.

RGSW.2003.2.13 | uchwała z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego do podejmowania uchwał w jej imieniu.

RGSW.2003.2.13 | uchwała z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt nieoceniany

Zasady udziału członków Izby w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Podat.2003.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.

Adwok.2003.1.25 | regulamin z dnia 25 stycznia 2003 r. | Akt nieoceniany

Składki na potrzeby samorządu notarialnego.

Notar.2002.12.28 | uchwała z dnia 28 grudnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Zasady wydatkowania składek na potrzeby samorządu notarialnego.

Notar.2002.12.28 | uchwała z dnia 28 grudnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Inicjatywa obywatelska zmiany ustawy "Ordynacja Podatkowa".

Podat.2002.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Regulamin prowadzenia listy prawników zagranicznych.

Radc.2002.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Rewid.2002.11.12 | uchwała z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt nieoceniany

Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Rewid.2002.11.12 | uchwała z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt nieoceniany

Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Rewid.2002.11.12 | uchwała z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej.

Notar.2002.11.8 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2002 r. | Akt nieoceniany

Szkolenia doradców podatkowych.

Podat.2002.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt nieoceniany

Wsparcie inicjatywy obywatelskiej związanej z propozycjami zmiany ustawy Ordynacja Podatkowa.

Podat.2002.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Krajowej Rady Kuratorów.

Kurat.2002.10.28 | uchwała z dnia 28 października 2002 r. | Akt nieoceniany

Wyznaczanie radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.

Radc.2002.9.14 | uchwała z dnia 14 września 2002 r. | Akt nieoceniany