Professional association acts

Obowiązek wnoszenia składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rewid.2005.1.11 | komunikat z dnia 11 stycznia 2005 r. | Akt nieoceniany

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Radc.2004.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2004 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie pełnomocników.

Radc.2004.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2004 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie opinii do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o radcach prawnych.

Radc.2004.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2004 r. | Akt nieoceniany

Zmiany w składzie Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

RGSW.2004.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2004 r. | Akt nieoceniany

Rozwiązanie Komisji Regulaminowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2004.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2004 r. | Akt nieoceniany

Szkolenia doradców podatkowych.

Podat.2004.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2004 r. | Akt nieoceniany

Uchylenie uchwał KRDP zawieszonych przez Ministra Finansów.

Podat.2004.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt nieoceniany

Wnioski szkół wyższych o uruchomienie studiów zawodowych z zakresu specjalizacji nauczycielskiej.

RGSW.2004.12.3 | uchwała z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

RGSW.2004.11.18 | uchwała z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2004.11.18 | uchwała z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt nieoceniany

Zasady i tryb powoływania Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na lata 2006-2008.

RGSW.2004.11.18 | uchwała z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt nieoceniany

Zasady podziału środków z budżetu państwa na działalność uczelni morskich w 2005 r.

RGSW.2004.11.18 | uchwała z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt nieoceniany

Audyt wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej.

Rewid.2004.11.16 | komunikat z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt nieoceniany

Model kształcenia na poziomie wyższym.

RGSW.2004.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2004 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o Narodowym Funduszu Stypendialnym.

RGSW.2004.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2004 r. | Akt nieoceniany

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku.

RGSW.2004.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2004 r. | Akt nieoceniany

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.

RGSW.2004.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2004 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie nowego kierunku studiów pod nazwą "sport".

RGSW.2004.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2004 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2004.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2004 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie projektów standardów nauczania.

RGSW.2004.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2004 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Konsultacyjnej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

Podat.2004.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2004 r. | Akt nieoceniany

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich.

Aptek.2004.10.6 | uchwała z dnia 6 października 2004 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego za zasługi dla rozwoju aptekarstwa.

Aptek.2004.10.6 | uchwała z dnia 6 października 2004 r. | Akt nieoceniany

Regulamin przyznawania Medalu im. Bronisława Koskowskiego.

Aptek.2004.10.6 | regulamin z dnia 6 października 2004 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

RGSW.2004.9.23 | uchwała z dnia 23 września 2004 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie nowego kierunku studiów pod nazwą "informatyka stosowana".

RGSW.2004.9.23 | uchwała z dnia 23 września 2004 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie nowego kierunku studiów pod nazwą "intermedia".

RGSW.2004.9.23 | uchwała z dnia 23 września 2004 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie nowego kierunku studiów pod nazwą "inżynieria bezpieczeństwa".

RGSW.2004.9.23 | uchwała z dnia 23 września 2004 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie nowego kierunku studiów pod nazwą "teleinformatyka".

RGSW.2004.9.23 | uchwała z dnia 23 września 2004 r. | Akt nieoceniany

Regulamin prowadzenia listy prawników zagranicznych.

Adwok.2004.9.18 | uchwała z dnia 18 września 2004 r. | Akt nieoceniany

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na rynku wewnętrznym.

Aptek.2004.9.15 | stanowisko z dnia 15 września 2004 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zawodach zaufania publicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Aptek.2004.9.15 | stanowisko z dnia 15 września 2004 r. | Akt nieoceniany

Przegląd sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Rewid.2004.9.7 | komunikat z dnia 7 września 2004 r. | Akt nieoceniany

Tryb wpisu podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Rewid.2004.9.7 | komunikat z dnia 7 września 2004 r. | Akt nieoceniany

Zmiana norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Rewid.2004.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2004 r. | Akt nieoceniany

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

RGSW.2004.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt nieoceniany

Nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą.

RGSW.2004.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt nieoceniany

Nostryfikacja świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

RGSW.2004.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt nieoceniany

Warunki i tryb przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.

RGSW.2004.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt nieoceniany

Warunki i tryb występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa.

RGSW.2004.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt nieoceniany

Warunki i tryb występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa.

RGSW.2004.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt nieoceniany

Zasady posługiwania się legitymacją doradcy podatkowego.

Podat.2004.7.6 | uchwała z dnia 6 lipca 2004 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu "Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów".

Radc.2004.6.24 | uchwała z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt nieoceniany

Propozycja zasad podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów w roku 2004.

RGSW.2004.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt nieoceniany

Wyznaczenie miejsca i terminu praktyk kandydatów na doradców podatkowych.

Podat.2004.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2004 r. | Akt nieoceniany