Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do... - OpenLEX

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru.

Akty korporacyjne

RGSW.2011.2.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr 133/2011
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 10 lutego 2011 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru