Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami... - OpenLEX

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat.

Akty korporacyjne

RGSW.2011.6.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 204/2011
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 9 czerwca 2011 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat