Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów:... - OpenLEX

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: weterynarii i architektury.

Akty korporacyjne

RGSW.2011.6.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 192/2011
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 9 czerwca 2011 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: weterynarii i architektury