Professional association acts

Regulamin aplikacji adwokackiej.

Adwok.2005.9.3 | regulamin z dnia 3 września 2005 r. | Akt nieoceniany

Uchwała w związku z uchwaleniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

KRASP.2005.9.3 | uchwała z dnia 3 września 2005 r. | Akt nieoceniany

Współpraca KRASP z Państwową Komisją Akredytacyjną.

KRASP.2005.9.3 | stanowisko z dnia 3 września 2005 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

RGSW.2005.7.14 | uchwała z dnia 14 lipca 2005 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie.

RGSW.2005.7.14 | uchwała z dnia 14 lipca 2005 r. | Akt nieoceniany

Projekty standardów kształcenia.

RGSW.2005.7.14 | uchwała z dnia 14 lipca 2005 r. | Akt nieoceniany

Realizacja recept lekarskich po 30 czerwca 2005 roku.

Aptek.2005.7.4 | stanowisko z dnia 4 lipca 2005 r. | Akt nieoceniany

Niezbędne przygotowania Naczelnej Izby Aptekarskiej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Aptek.2005.6.22 | stanowisko z dnia 22 czerwca 2005 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie zastępcy sekretarza NRA.

Aptek.2005.6.22 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2005 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

RGSW.2005.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie nowego kierunku studiów o nazwie "sport".

RGSW.2005.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt nieoceniany

Działania Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Aptek.2005.5.19 | stanowisko z dnia 19 maja 2005 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

Aptek.2005.5.19 | uchwała z dnia 19 maja 2005 r. | Akt nieoceniany

Tryb działania Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2005.5.19 | uchwała z dnia 19 maja 2005 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Aptek.2005.5.18 | postanowienie z dnia 18 maja 2005 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Aptek.2005.5.18 | postanowienie z dnia 18 maja 2005 r. | Akt nieoceniany

Logo Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Aptek.2005.5.18 | uchwała z dnia 18 maja 2005 r. | Akt nieoceniany

Powołanie administratora strony internetowej NIA.

Aptek.2005.5.18 | uchwała z dnia 18 maja 2005 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie "inżynieria biomedyczna".

RGSW.2005.4.14 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na kadencję 2006-2008.

RGSW.2005.4.14 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie projektów standardów nauczania dla kierunku studiów "inżynieria biomedyczna".

RGSW.2005.4.14 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt nieoceniany

Nieuczciwa konkurencja.

Aptek.2005.3.30 | stanowisko z dnia 30 marca 2005 r. | Akt nieoceniany

Programy lojalnościowe.

Aptek.2005.3.30 | stanowisko z dnia 30 marca 2005 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

RGSW.2005.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2005 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2005.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2005 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2005.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2005 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2005.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2005 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2005.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2005 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2005.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2005 r. | Akt nieoceniany

Kryteria podziału dotacji budżetowej na działalność uczelni artystycznych w 2005 r.

RGSW.2005.2.17 | uchwała z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie projektów standardów nauczania dla kierunku studiów "dietetyka".

RGSW.2005.2.17 | uchwała z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt nieoceniany

System pomocy prawnej z urzędu.

Adwok.2005.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt nieoceniany

Plan zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2005.

Podat.2005.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt nieoceniany

Szkolenia doradców podatkowych.

Podat.2005.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej.

RGSW.2005.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2005 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie "dietetyka".

RGSW.2005.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2005 r. | Akt nieoceniany