Projekty rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: - w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych - w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej, - w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych.

Akty korporacyjne

RGSW.2010.10.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr 109/2010
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: - w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych - w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej, - w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych