Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności KRASP za rok 2010.

Akty korporacyjne

KRASP.2011.5.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 maja 2011 r.

UCHWAŁA ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH
z dnia 6 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności KRASP za rok 2010

Dokument nr 47/V

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - na podstawie przedłożonej przez Komisję Rewizyjną KRASP oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności KRASP za rok 2010 - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. d i pkt. e Statutu KRASP - zatwierdza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności KRASP za rok 2010.

Wykazany w sprawozdaniu dodatni wynik finansowy należy zaliczyć do przychodów roku następnego i przeznaczyć na realizację zadań statutowych w okresach następnych.