Professional association acts

Dofinansowanie XIII Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej".

Lekarz.2020.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Lekarz.2020.3.12 | stanowisko z dnia 12 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lekarz.2020.3.12 | stanowisko z dnia 12 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Lekarz.2020.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Uchylenie uchwały w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2020.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2020.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Rzeczn.2020.3.11 | komunikat z dnia 11 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2020.3.11 | zarządzenie z dnia 11 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2020.3.11 | zarządzenie z dnia 11 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji.

NIPIP.2020.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2020 rok.

Aptek.2020.3.9 | uchwała z dnia 9 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie preliminarza (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2020 rok.

Aptek.2020.3.9 | uchwała z dnia 9 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Umocowanie Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Aptek.2020.3.9 | uchwała z dnia 9 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2020.3.9 | uchwała z dnia 9 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie pełnomocnika ds. Młodej Farmacji.

Aptek.2020.3.9 | uchwała z dnia 9 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Wyznaczenie przedstawiciela Naczelnej Rady Aptekarskiej w Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aptek.2020.3.9 | uchwała z dnia 9 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2019 rok.

Aptek.2020.3.9 | uchwała z dnia 9 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Krajowej Komisji Wyborczej.

Radc.2020.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczącego Komisji Zagranicznej.

Radc.2020.3.6 | uchwała z dnia 6 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołów problemowych w związku z Krajowym Zjazdem Radców Prawnych w 2020 roku.

Radc.2020.3.6 | uchwała z dnia 6 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2020.3.6 | uchwała z dnia 6 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2020.3.6 | uchwała z dnia 6 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2020.3.4 | zarządzenie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.3.3 | uchwała z dnia 3 marca 2020 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej podmiotu leczniczego.

Lekarz.2020.2.28 | uchwała z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie misji humanitarnej.

Lekarz.2020.2.28 | uchwała z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt nieoceniany

Organizacja posiedzenia Rady Ośrodka Historycznego poza siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2020.2.28 | uchwała z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2020.2.28 | uchwała z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydatów na konsultantów krajowych.

Lekarz.2020.2.28 | uchwała z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt nieoceniany

Stosowanie w praktyce ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Notar.2020.2.27 | stanowisko z dnia 27 lutego 2020 r. | Akt nieoceniany